SAP-Integrasjon

Koble SAP-dataene dine til bedriftens innhold og prosesser

Med OnBase-integrasjon til dine SAP-systemer kan organisasjonens driftskostnader reduseres betydelig og personalets produktivitet økes.

 • Reduser kostnadene ved lagring og vedlikehold av papirdokumenter.
 • Koble transaksjonsdata i SAP direkte til relatert informasjon utenfor kjernesystemet, f.eks. leverandørfakturaer eller kontrakter.
 • Automatiser manuelle prosesser som mater eller henter informasjon fra SAP, inkludert dataregistrering og informasjonsruting.

Arbeid mer effektivt med SAP ArchiveLink-integrasjon
OnBase-integrasjon for SAP ArchiveLink gir SAP-brukere tilgang til støttedokumenter som fakturaer, kontrollbilder, leverandørkontrakter og overføringer direkte fra tilsvarende lokasjon i SAP. Personalet har umiddelbar tilgang til informasjonen de trenger for å ta beslutninger, administrere prosesser og yte førsteklasses kundeservice.

 • Ikke mer tidkrevende søk etter informasjon på tvers av flere lokasjoner, arkivskap eller nettverksdelinger.
 • La brukere legge til og oppdatere informasjon i SAP, planlegge hendelser og administrere oppgaver sammen med støttedokumenter.
 • Gi ansatte tilgang til viktig informasjon fra deres foretrukne plattformer (SAP, e-post, mobiltelefon, nettbrett, osv.).

Intelligent datafangst og umiddelbar datautveksling
Ved å kombinere OnBase-integrasjonen til SAP med egenskapene til Brainware, kan organisasjonen kvitte seg med tidkrevende manuell inntasting av informasjon i SAP, og dermed frigjøre personellressurser til viktigere oppgaver.

 • Automatiser datafangst og utvinning fra dokumenter som salgsordrer og leverandørfakturaer.
 • Validere uttrukket data mot informasjonen som er lagret i eksisterende SAP-databaser.
 • Oppdater automatisk SAP-transaksjoner med utpakkede verdier og statusinformasjon.

Bedre forretningsprosesser med automatisering av arbeidsflyter
Integrasjon mellom OnBase og SAP effektiviserer de manuelle prosessene som leverer eller henter informasjon fra ditt SAP-system, f.eks. fakturabehandling eller kundefordringer. Via OnBase leveres informasjonen direkte til de som trenger den og gir en oversikt over status i prosessene.

 • Elektronisk informasjon til og fra SAP, f.eks. vedrørende. verdien av en godkjent leverandørfaktura.
 • Automatiser varslinger og la brukere ta handling, f.eks. på et avvik eller en feil, direkte fra deres e-postapplikasjon eller mobilenhet.
 • Sikrer at kontroller og prosedyrer følges med et komplett revisjonsspor for dokumenter, prosesser, handlinger og aktiviteter.

Hvis du vil vite mer om SAP-integrasjon, kan du lese mye mer på Hylands offisielle nettside:
https://www.hyland.com/en/platform/integrations/enterprise-applications/sap