Salesforce-Integrasjon

Økt effektivitet og innholdsstyring

Hylands integrasjon med Salesforce gir enkel og fleksibel tilgang til kritiske dokumenter og data i ditt Salesforce-system.

OnBase integreres enkelt med Salesforce, som gir brukerne mulighet til raskt å søke etter relevante dokumenter som kontrakter, fakturaer osv., sammen med tilsvarende Salesforce-funksjonalitet.

Ved å digitalisere og lagre dokumenter på et sentralt sted, trenger ikke personalet lenger å sile gjennom papirfiler eller forvirrende nettverksstasjoner etter relevant informasjon. Dokumentsøket er tilgjengelig direkte fra det velkjente Salesforce-grensesnittet, mens import av dokumenter skjer via dra og slipp, og derfor uten å måtte navigere til et annet program.

En komplett oversikt
Hylands integrasjoner for Salesforce gir deg en fullstendig oversikt over dine forretningsrelasjoner. Fra key account management til salg og markedsføring kompletteres Salesforce med:

  • Økt synlighet for all relevant informasjon direkte i Salesforce-grensesnittet
  • Automatisk tilordning av Salesforce-data til opplastede dokumenter
  • Støtter GDPR og interne retningslinjer for oppbevaring av dokumenter
  • Minimering av informasjonsfeil på tvers av plattformer ved å gi tilgang til det samme innholdet enten det hentes fra Salesforce eller andre integrerte systemer
  • Enkel konfigurasjon med innebygde Salesforce-integrasjonsalternativer

Styrker alle bransjer
Salesforce-integrasjon lar brukere jobbe effektivt på tvers av alle bransjer, inkludert:

  • Banker og finansselskaper: Fra søknader til kreditthistorikk har låneansvarlig full oversikt over dokumentene som trengs for å gi lån og validere låntakers kredittverdighet.
  • Helsetjenester: Saksbehandlere og forsikringsselskaper kan trygt bruke Salesforce til å administrere pasientinformasjon. Med Salesforce-integrasjonen får ansatte enkel tilgang til kontohistorikk, transaksjonsutskrifter osv., noe som sikrer en god kundeopplevelse.
  • Utdanningsinstitusjoner: Med studentenes elektroniske informasjon på én skjerm har administrativt personale all nødvendig informasjon for å gi raskt svar på studenthenvendelser.
  • Offentlige institusjoner: Personalet kan enkelt administrere f.eks. tillatelser og søknader samt tilhørende materialer.
  • Forsikringsselskaper: Skadebehandlere kan enkelt hente bilder og dokumentasjon sammen med kundeinformasjon i Salesforce, og dermed sikre rask skadebehandling.

Hvis du vil vite mer om Microsoft Salesforce-integrasjon, kan du lese mye mer på Hylands offisielle nettside:
https://www.hyland.com/en/platform/integrations/enterprise-applications/salesforce