Løsninger

Intelligent digitalisering som forener og forenkler arbeidsdagen

Teknologi er det ultimate grepet, det sterkeste kortet å spille, i jakten på å skape betydelige, varige og effektive konkurransefortrinn. Teknologien kan implementeres i så å si alle deler av en bedrift, og spesielt når teknologien er rettet mot sluttbrukerne, flytter bedriften sin konkurranseposisjon.

Teknologi kan være vanskelig å etterligne, og det er vanskelig å finne og vedlikeholde nødvendig IT-kompetanse. Det tar tid å utvikle en teknologisk styrke, og det vil vanligvis kreve store investeringer. Men avkastningen har betydelige fordeler. Å være først i markedet alene kan være en så overveldende gevinst at det kveler konkurrentene.

Det er det store ansvaret til den som har ansvaret for å velge hvilken og hvordan teknologien skal implementeres og utnyttes. Feil avgjørelse kan være katastrofal, mens riktig plan kan skape et hopp i aksjekurser, kundetilfredshet og fortjeneste.

Heldigvis har Nobly et ess i ermet, og vi kan hjelpe din bedrift i arbeidet med å skape et godt utgangspunkt for et teknologisk fortrinn.

Plattformer

Stordriftsfordeler var måten den industrialiserte tidsalderen uttrykte teknologiske fordeler på, og var forankret i selve utformingen av produksjonen. I dag er disse fordelene erstattet av et kundevendt perspektiv – etterspør stordriftsfordeler. Disse fordelene handler utelukkende om kundene, ikke produksjonen, og kommer til uttrykk gjennom etablering av en plattform for kundene, hvor bedriften viser frem egne prosesser, data, kunnskap og et rammeverk for sluttbrukerne. Et sted hvor kunder kan bo, finne relevant informasjon, utveksle kunnskap/data og hele tiden bygge relasjonen mellom bedriften og kunden.

Vinnerne har sett dette paradigmeskiftet, og er i full gang med å bygge dette nye ståstedet for dialog og samhandling med kunder.

Det er ikke lett. Det krever et grunnleggende skifte i måten bedriften organiserer arbeidet med data og prosesser på.

  • Data blir utgangspunktet for kunnskap, interaksjon og innovasjon
  • Digitalisering av prosesser fjerner friksjon når data flyttes fra en prosess til en annen
  • Kundedialogen skal være individualisert og automatisert

Det krever robust, sikker og sammenhengende teknologi – en plattform. Den heter OnBase, som av Gartner anses som markedsleder – 12 år på rad.

Nobly er spesialist på OnBase-plattformen, som består av en rekke moduler. Selv om det er en sammenhengende plattform, kan bedrifter starte transformasjonen, fra stordriftsfordeler til kundevendt plattformteknologi, i små steg. Gjennom kjøp, implementering og videreutvikling av små moduler rettet mot et spesifikt bruksområde:

Arkivering

Datafangst

Integrasjoner

Kundekommunikasjon

Rapportering

Saksbehandling