VNA

VNA i verdensklasse for forbedret bildekontroll, administrasjon og informasjonsdeling

Noblys VNA-løsning (Vendor Neutral Archive) er et kraftig bildebehandlingssystem, designet for håndtering av medisinske bilder fra mange ulike helseområder, som sikrer optimal pasientoversikt med alle nødvendige detaljer.

Et sentralt arkiv for alle typer medisinske bildedata

De enkelte avdelingene på et sykehus har ofte sine helt egne krav og behov i forhold til hvilke bildetyper og bildedata som skal håndteres. Det er derfor ikke uvanlig å ha ulike typer systemer som snakker hvert sitt språk. Dette gjør at informasjon ofte finnes i ulike arkiver, noe som gjør informasjonsdeling vanskelig og gjør det å ha nødvendig data og informasjon tilgjengelig for rett person til rett tid til en utfordring.

Acuo VNA er en kraftig bildeplattform som løser utfordringen ved å konsolidere alle typer bilder og relevant informasjon på tvers av alle avdelinger. Det sikrer problemfri tilgang til riktig bildedata fra alle helsevesenets IT-systemer.

GDPR-overholdelse og enkel tilgang til bildeinformasjon

Aggregering av ulike PACS, med mulighet for å skille tilgang og eierskap, sikrer overholdelse av GDPR. Effektivt bildesøk på tvers av kilder og typer, med muligheten til å definere brukerspesifikke søkekonfigurasjoner, gjør VNA til et effektivt verktøy i en travel hverdag.

Når bilder fra ulike avdelinger deles på tvers av spesifikke IT-systemer, er det ofte utfordringer rundt pasientdata og utveksling av informasjon mellom systemene. VNA transformerer pasientinformasjon og relevante metadata slik at den automatisk tilpasses kravene til de ulike systemene samtidig som den originale formateringen bevares.

Fordeler med Acuo VNA

Sentralt bildearkiv og sentral administrasjon av alt bildemateriale fra alle fagavdelinger sørger for at bilder og informasjon alltid er tilgjengelig.

Unngå kostbare og tidkrevende PACS-migreringer i forbindelse med fremtidige datamigrasjoner.

Høyere kvalitet og bedre effektivitet med arbeidsflytoptimalisering som intelligent dirigerer relevante bildedata for diagnostisk tolkning.

Riktig partner

Ved å integrere VNA-teknologi oppnås fullt eierskap og kontroll over bildedata uavhengig av kilde, og de innebygde migreringsverktøyene gir optimal fleksibilitet for fremtidige utvidelser. Konsolidering av maskinvare, programvare, support, vedlikehold og drift av et sentralt bildearkiv gir også store kostnadsbesparelser hvert år.

Bli fremtidsrettet nå

Kontakt oss

Vi har gjerne en uforpliktende dialog om hvordan et sentralt VNA-bildearkiv kan skape verdier og effektiviseringer i din organisasjon.