Helse

Digitalisering setter pasienten i sentrum

Det danske helsevesenet står overfor en rekke store utfordringer i årene som kommer. Pandemien har skapt en stor pasientpukkel, som bare blir større med den demografiske utviklingen.

Forbered avdelingene for den kommende pasientpukkelen

Alle vet dette, men bare noen få løser faktisk problemene før de banker på. Hos Nobly forventer vi en enorm og langvarig arbeidspukkel i helsevesenet. Vi er selvfølgelig allerede i gang med å bidra til å få det ned.

NoblyDoc

Løsningen samler inn data fra mange steder, for eksempel lokalt i avdelingene og arkiverer materialet riktig i OnBase. Å gjøre informasjon tilgjengelig for EPJ/helseplattformen på det møtet.

VNA

Arbeidet med bilder i helsevesenet er et samlingspunkt for mange pasientforløp. VNA gjør det mulig å se alle pasientbilder – på forespørsel. Uansett hvor bildet lages og brukes. Det gir et bedre beslutningsgrunnlag.

OnBase Patient Window

OnBase Patient Window gir tilgang til alt innhold i systemer utenfor EPJ eller helseplattformen i en enkelt visning. Dette sikrer at helsepersonell har informasjonen de trenger for å ta avgjørelsen om riktig medisinsk behandling ved å bruke færre klikk.

Ingen kompromiss med kvalitet og pasientsikkerhet

Forskning gjør oss i stand til å behandle flere sykdommer i dag enn vi kunne i går, og vi lever generelt lenger, samtidig som vi har færre hender til å behandle oss. Utfordringen blir dermed å legge forholdene til rette for høyere gjennomstrømning av pasienter uten at det går på bekostning av kvalitet og pasientsikkerhet. Det blir derfor avgjørende å frakoble de manuelle prosessene og heller gi kraft til prosessene.

Det genereres daglig en enorm mengde data i det danske helsevesenet, som i enda større grad må digitaliseres. For dersom all pasientinformasjon ikke er tilgjengelig på samme sted, skaper det en risiko for at det blir tatt feil beslutninger rett og slett fordi informasjonen ikke er tilgjengelig. En løsning er å flytte pasienten i sentrum av hele prosessen, slik at koordinasjonen rundt pasienten samles i et digitalt system, hvor informasjonen glir jevnt.

Ved å implementere digitale løsninger opplever pasienten et minimum av ventetid i behandlingsforløpet. Det blir dermed enkelt, raskt og transparent å kommunisere med alle involverte parter i en pasientforløp.

Digitalisering effektiviserer prosessen og reduserer ventetidene, noe som i det store bildet gjør det mulig å håndtere flere behandlinger i helsevesenet.

Mest tid tilgjengelig for pasienter

Hos Nobly kan vi med vår bransjekunnskap, kompetanse og teknologiforståelse sørge for at helsesektoren har mest mulig tid tilgjengelig for pasientene. På denne måten kan vi dempe det store presset som helsevesenet opplever akkurat nå. Dette gjør vi ved å samle inn eksisterende data, automatisere manuelle prosesser og sikre integrasjoner mellom systemene. Vi lager generelt en 360 graders oversikt.

Informasjon kan dermed flyte fritt over sykehuset til de stedene der det kan være mest fordelaktig, slik at diagnoser alltid stilles på et så fullstendig grunnlag som mulig. Verktøyene lar deg digitalisere og utnytte ustrukturert innhold i hele helsevesenet og integrere det med kjerneapplikasjonene sykehuset bruker hver dag: EMR, bildearkivering (VNA) og kommunikasjonssystemer (PACS), kliniske beslutningsstøttesystemer (CDS) og mer.

Dette betyr at helsepersonell har enkel og rask tilgang til kliniske dokumenter, medisinske bilder og annen informasjon. På denne måten blir det enklere og mindre ressurskrevende å kunne ta den riktige beslutningen angående behandling av pasienter. Dette øker effektiviteten, slik at blant annet leger og sykepleiere får mer tid til pasientkontakt. Samtidig gir det økt tilfredshet blant de ansatte, som kan bruke mer tid på pasientkontakt fremfor papirarbeid – og pasientene får best mulig behandling. Kvalitet og økonomi vil med andre ord gå hånd i hånd.

Møt en av våre fornøyde kunder

Odense Universitetssykehus (OUH) er et av Danmarks største sykehus med 7500 ansatte og mer enn 1000 senger. Sykehuset behandler årlig 350.000 innlagte pasienter, 60.000 akuttmottakspasienter og 488.000 polikliniske pasienter, og det gis omsorg 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

OUH har valgt Noblys fremtidssikre IT-plattform OnBase som fundament for sykehusets integrerte informasjonsplattform. OnBase gir autoriserte, autoriserte brukere tilgang til å se alle dokumenter i alle filformater fra hvor som helst – selv sterile miljøer – ved å bruke den sikre nettklienten.

OUH har også tildelt pasientens CPR-nummer som nøkkelord for alle dokumenter knyttet til journalen. Nøkkelordet kan brukes til å umiddelbart finne de nødvendige dokumentene.

Helsepersonell fra hele Europa kommer jevnlig til Odense for å se de fremsynte prosessene ved OUH, og mange bruker sykehusets vellykkede metoder som modell for ideer for fremtidig implementering. Målet er å effektivisere prosesser og forbedre pasientbehandlingen ved hjelp av en reell, langsiktig EPJ (elektronisk pasientjournal).

Se våre saker

Visma øker sikkerheten og minimerer behandlingstiden med OnBase
Visma øker sikkerheten og minimerer behandlingstiden med OnBase
OUH håndterer dokumenter elektronisk med OnBase
OUH håndterer dokumenter elektronisk med OnBase
Nytt dokumenthåndteringssystem bringer Alka i forkant når det gjelder kundeopplevelse og datasikkerhet
Nytt dokumenthåndteringssystem bringer Alka i forkant når det gjelder kundeopplevelse og datasikkerhet
Digital arkivløsning effektiviserer arbeidsflyten hos Velliv
Digital arkivløsning effektiviserer arbeidsflyten hos Velliv
AL Finans valgte Nobly og OnBase som IT-stiftelse
AL Finans valgte Nobly og OnBase som IT-stiftelse
previous arrow
next arrow