Underwriting

Automatisert underwriting øker inntjeningen

Boliglånsprosessen er kjernen i ethvert skadeforsikringsselskap. Tradisjonelt er det også en manuell, repeterende og arbeidskrevende prosess. Men ved å automatisere underwriting prosessen med Noblys løsninger og den nye programvaren for underwriting, gir forsikringsselskapene muligheter til å vurdere risiko raskere og bedre.

Grundig og effektiv på samme tid

En underwriters viktigste oppgave er å love lønnsom virksomhet for selskapet. Hvis det er en utfordring for assurandøren å innhente nødvendig informasjon og sikre nøyaktige data, vil forsikringsgiverens arbeid bli utfordret. Underwriting-gjennomgangen skal være grundig, samtidig som beslutningene skal tas raskt. Med Noblys automatiske underwritingsystem får du en 360-graders oversikt over en kundes retningslinjer og skader. Fordi løsningen enkelt kan integreres med forretningssystemer, får forsikringsselskapene tilgang til all informasjon fra ett enkelt grensesnitt.

Automatisering letter arbeidsflyten

Vi bruker Hylands innholdstjenesteplattform OnBase for underwriting. Løsningen automatiserer registreringen av forespørsler ved mottak, uavhengig av filformat eller opprinnelse, for å forbedre kvaliteten og tidspunktet for den nye abonnementsprosessen. OnBase automatiserer også innsamlingen av manglende og nødvendig dokumentasjon, for eksempel BBR-meldinger og kredittrapporter. Programvareløsningen reduserer dermed prosesstiden, og automatiseringen av forretningsprosesser gir mulighet for effektivitet og øker dermed den daglige kapasiteten.

Fordeler med automatisert underwriting

Fremskynder informasjonsinnhenting og dokumentasjon.

Sikrer raskere utstedelse av nye poliser.

Forbedrer servicenivåavtaler.

Vedlikeholder internkontroll i komplekse miljøer

Dokumentdeling og informasjonsutveksling er en kritisk, ofte tungvint og tidkrevende del av abonnementsprosessen. Løsningen vår reduserer byrden ved å dele dokumenter fra viktige forretningspartnere på en sikker måte, og hjelper dermed forsikringsselskaper med å opprettholde internkontroll i komplekse produksjonsmiljøer med høyt volum. Løsningen varsler automatisk megler- og underwritingavdelingen om manglende informasjon og deler tilbud og policydokumenter gjennom hele prosessen. Automatisering øker med andre ord hastigheten gjennom hele anbudsprosessen.

Den rette partneren for deg

I Nobly har vi lang erfaring med digitalisering og automatisering av manuelle arbeidsflyter i forsikringsbransjen. Ser du etter en profesjonell partner som kan effektivisere prosessene dine, er Nobly derfor et opplagt valg.

Bli fremtidsrettet nå

Kontakt oss

Har deres forsikringsselskap behov for å automatisere underwriting, kan Nobly hjelpe dere på rett vei.

Vennligst kontakt oss for en uforpliktende prat, slik at dere kan høre mer om våre løsninger.