Forsikring & Pensjon

Teknologi er ankeret i bransjen

Forsikrings- og pensjonsbransjen er i kontinuerlig endring. Eksterne hendelser byr på stadig overraskelser for sektoren med et økende antall naturkatastrofer, cyberangrep, helsekriser, kriger og konflikter. Dette skaper økt press på forsikringsselskapene, som må omsette risiko til forsikringer og fortsette å sikre en bærekraftig forretningsmodell.

Transformasjonen fra manuelle til digitale prosesser starter her

Våre moduler for forsikringsselskaper er basert på plattformen OnBase, og kan legges til etter hvert som dine behov utvikler seg.

Kundekommunikasjon

Samle kundekommunikasjon i én plattform. En plattform hvor kunden kan betjene seg selv, og forsikringsselskapene kan automatisere og standardisere arbeidet med både individuell- og massekommunikasjon, med den kanalen kunden velger. Bli mer kundeorientert.

Skadeprosess

Frigjør sparepotensialet. Sett strøm til de manuelle prosessene og hev samtidig kvaliteten på arbeidsprosessene. Automatisering frigjør både ressurser og reduserer behandlingstiden for kunden, noe som er avgjørende for kundelojalitet. Tjen mer penger og oppnå høyere kundetilfredshet.

Inspeksjonsprocess – OnBase OnSite

Hos Nobly hjelper vi forsikringsselskaper med å redusere kostnader og behandlingstid, noe som vesentlig øker kundetilfredsheten. Dette gjør vi ved hjelp av den fulldigitaliserte skademeldings- og inspeksjonsløsningen OnBase OnSite, hvor kundene selv kan administrerer inspeksjonen og dokumentasjonen.

Underwritingproces

Gjennom velprøvde metoder og markedsledende teknologi kan arbeidsprosessene i underskrivningen forenkles og standardiseres. Det er mange områder å ta tak i. Alle klikker seg inn på OnBase-plattformen, og drar nytte av en felles struktur på arkivering, søk og samarbeid. Ukomplisert underskrivning. Forenkle underwriting.

‘Digital lægesag’

Med Noblys digitale medisinske løsning er det mulig å digitalisere og automatisere deler av skadeprosessen. Løsningen reduserer den administrative byrden ved å redusere manuell prosesskontroll, og den styrker effektiviteten og lønnsomheten, noe som frigjør ressurser til andre viktige oppgaver.

Kundebehov legger press på bransjen

I tillegg kombineres presset fra ytre forhold med et marked hvor kundene generelt sett stiller flere og høyere krav til forsikringsselskapenes tjenester og tilgjengelighet. De endrede kundebehovene akselererer introduksjonen av ny teknologi, noe som legger press på bransjen. Virksomhetene skal kunne utnytte de mange distribusjonskanalene samt gi individuelle og personlige priser, dekning, saksbehandling og service til den enkelte kunde når kunden ber om det. Kundene skal betjenes og selvbetjente der de vil og når de vil, og dette skal bedriftene kunne møte.

I tillegg skjer det en stadig tilpasning til nye og større myndighetskrav innenfor blant annet GDPR og hvitvasking, slik at forsikrings- og pensjonsselskapene slipper svært dyre bøter og andre sanksjoner. Dette er prosesser som er både ressurskrevende og tidkrevende dersom de skal håndteres manuelt eller i utdaterte IT-systemer. Det er nettopp dette som tilsier økt grad av digitalisering med fokus på automatisering, slik at vi står sterkt i et konkurranseutsatt marked med økende behov.

Time to market

I selskapenes innbyrdes konkurranse blir det avgjørende å være først med de beste på markedet. Etter hvert som kundene får nye behov, øker forventningene til bedrifter om å følge og implementere løsninger som møter deres behov.

Det kan være vanskelig for forbrukere å skille produktene på markedet fra hverandre, og det er derfor avgjørende å snakke med og ikke til sin målgruppe. Kundenes oppførsel forteller generelt mye om hvem de er. Derfor har bedrifter en stor oppgave i å lytte til kundene sine og samle inn data, som kan være med på å skreddersy nye løsninger og forsikringsprodukter.

GDPR som en tjeneste

Lovverket innenfor personopplysningsforordningen (GDPR) stiller store krav til virksomheter, som blant annet skal kunne svare på kunders ønsker om innsynssaker. Virksomhetene skal kunne samle inn og utlevere en gratis kopi av alle personopplysninger de behandler om den enkelte kunde. Hvis du utfører denne prosessen manuelt i dag og til og med i systemer som ikke umiddelbart snakker med hverandre, er det et stort potensial for automatisering. Alt skal kunne spores, valideres og versjoneres, og det er her teknologien kommer inn i bildet.

Fusk og svindel er kommet for å bli

I forsikringsbransjen vil det alltid være kunder som prøver å jukse. Det er flere måter å redusere konsekvensen av dette på, og en løsning er at virksomhetene gjennom teknologi må forsøke å bygge en tilstedeværende, personlig og relevant dialog med hver enkelt kunde. Grunntanken er at vi som mennesker har mindre sannsynlighet for å prøve å lure noen vi har et sterkt forhold til.

I tillegg må bedrifter bruke så mye kundedata som mulig for å forutsi og se mønstre i kundeadferd. Ved å digitalisere prosessene mest mulig skapes grunnlaget for data. Prosesskartlegging, overvåking og avvik inneholder et hav av informasjon om hvem som for eksempel har størst sannsynlighet for å bli skadet. Implementering av teknologi er derfor en viktig forutsetning for datainnsamling, som gjør bedrifter i stand til å forutsi atferdsmønstre og dermed styrker forretningsmodellen.

Nobly utgjør en merkbar forskjell

Digitalisering alene er imidlertid ikke løsningen på bransjens utfordringer. Flere forsikrings- og pensjonsselskaper har allerede digital tilgang til data og systemer. Hvis bedrifter for eksempel bruker mange forskjellige systemer samtidig, er det en risiko for at ansatte bruker unødvendig tid på å navigere i systemene.

Hos Nobly kan vi med vår bransjekunnskap, kompetanse og teknologiforståelse utgjøre en betydelig og merkbar forskjell for din bedrifts utvikling. Dette gjør vi ved å sikre etterlevelse, samle inn eksisterende og nye data samt digitalisere og automatisere manuelle og tunge prosesser. I tillegg lager Nobly en digital plattform som imøtekommer både kunders «og ansattes» krav til brukervennlighet og personlige tjenester, på samme måte som bedriften får en 360-graders oversikt over alle kundesituasjoner.

Det gjør ansatte mer effektive og fornøyde, øker kundetilfredsheten og gir bedriften en fleksibel struktur. På denne måten er det mulig å møte fremtidens krav fra både myndigheter, ansatte, aksjonærer og ikke minst kunder.

Møt en av våre fornøyde kunder

I mai 2018 trådte den nye personopplysningsforordningen i kraft med strenge krav til lagring og bruk av sensitive personopplysninger. For Alka Forsikring var det en mulighet til å se gjennom alle forretningsprosesser og prosesser for blant annet å sikre best mulig kontroll over håndteringen av sensitive personopplysninger.

Alka Forsikring har valgt Noblys fremtidssikre IT-plattform OnBase som fundament for selskapets digitale arbeidsflyter og kundeportalen My Alka.

«Forsikring har per definisjon et rykte på seg for å være kjedelig og uforståelig. Derfor er Alkas mål å gjøre det enkelt og levere god kvalitet til en lav pris. OnBase gir oss noen effektive prosesser og lave kostnader, som gjør at vi kan tilby nettopp det. Kundene synes det er helt naturlig at de kan finne sine policyer, betingelser og korrespondanse i My Alka», sier Jesper Kiel Sloth, produkteier i Alka Forsikring.

Se våre saker

Visma øker sikkerheten og minimerer behandlingstiden med OnBase
Visma øker sikkerheten og minimerer behandlingstiden med OnBase
OUH håndterer dokumenter elektronisk med OnBase
OUH håndterer dokumenter elektronisk med OnBase
Nytt dokumenthåndteringssystem bringer Alka i forkant når det gjelder kundeopplevelse og datasikkerhet
Nytt dokumenthåndteringssystem bringer Alka i forkant når det gjelder kundeopplevelse og datasikkerhet
Digital arkivløsning effektiviserer arbeidsflyten hos Velliv
Digital arkivløsning effektiviserer arbeidsflyten hos Velliv
AL Finans valgte Nobly og OnBase som IT-stiftelse
AL Finans valgte Nobly og OnBase som IT-stiftelse
previous arrow
next arrow