19.09.2023

Eksperter: Kunstig intelligens vil revolusjonere finanssektoren

Kunstig intelligens vil effektivisere prosesser og forbedre kundeopplevelsen i finanssektoren. Det forventer to eksperter som også fremhever økt fokus på etterlevelse, åpenhet, datastruktur og endrede kompetansekrav.

«Kunstig intelligens vil få en enorm innvirkning på finanssektoren. Bruken av AI vil strømlinjeforme arbeidsprosesser og resultere i generell kvalitetsforbedring, noe som til syvende og sist vil føre til en forbedret kundeopplevelse.»

Det sier Simon Guldager, medgrunnlegger og partner i IT- og konsulentfirmaet Nobly Thomas Terney, en doktorgradsinnehaver i kunstig intelligens og foreleser, er sterkt enig i disse aspektene. Han legger vekt på at vi allerede er vitne til rask utvikling:

«Det dukker opp mange nye tjenester innen finanssektoren som bruker kunstig intelligens for å akselerere fremgangen, særlig innenfor områder som kundeservice og finansiell rådgivning.»

Både Simon Guldager og Thomas Terney er hovedforedragsholdere på Nobly Talks 2023-konferansen, hvor de vil holde presentasjoner om implementeringen av AI i finanssektoren.

Nye Krav til Kompetanse

Ettersom systemene i finanssektoren blir automatisert ved hjelp av kunstig intelligens, vil det ifølge Simon Guldager endre kompetansekravene for ansatte i bransjen:

«Mange tror at bruk av kunstig intelligens vil gjøre det enklere å være ansatt i finanssektoren, men det kan like gjerne føre til større krav til de gjenværende ansatte, da de må bli mer spesialiserte,» sier Simon Guldager.

Han utdyper at fokuset tidligere har vært på å skape systemer som støtter saksbehandleren, mens implementeringen av AI vil kreve at ansatte i finanssektoren i fremtiden må ha enda større ekspertise og være klare til å håndtere mer spesialiserte saker, klager og kvalitetssikring.

Økt Behov for Åpenhet og Datastruktur

I en tid der digitale transaksjoner og datadeling utgjør en viktig del av hverdagen vår, har spørsmål om sikkerhet, personvern og åpenhet blitt mer presserende enn noensinne.

«Finansielle selskaper må opprettholde fokuset på etterlevelse og åpenhet, og de bør ta en enda mer aktiv holdning til å kommunisere hvilke data de behandler og hvordan de bruker dem. Dette er et område som kan skape bekymringer fra et kundeperspektiv,» sier Thomas Terney.

I tillegg legger Simon Guldager vekt på at finansielle selskaper generelt står overfor en betydelig utfordring når det gjelder å skape den beste datagrunnlaget for bruk av kunstig intelligens:

«Det er ikke garantert at dataene dine passer inn i AI-modellen din, fordi datainnsamlingen tidligere har skjedd med ulike metoder. Dette skaper derfor et betydelig behov for en bedre datastruktur.»

Alle disse aspektene kan utforskes nærmere av deltakerne på årets Nobly Talks-konferanse, som vil bli avholdt den 21.-22. september i København.

Om Nobly

Nobly er et skandinavisk IT- og konsulentselskap, grunnlagt i 2011, med kontorer i Aarhus, København, Oslo og Stockholm. Nobly leverer kritiske digitaliseringsløsninger primært til kunder innen finans- og helsesektoren. Blant Noblys kunder finner vi Nykredit, Arbejdernes Landsbank, Velliv og Alka.

Om Nobly Talks 2023

For andre året på rad arrangerer Nobly Nobly Talks-konferansen, der deltakerne i løpet av to dager får tilgang til den nyeste kunnskapen om digitalisering og automatisering innen bank, finans, forsikring, pensjon og helse. I år vil blant andre Simon Guldager og Thomas Terney være hovedforedragsholdere for AI-relaterte presentasjoner. Nobly Talks vil finne sted fra 21. til 22. september på Clarion Hotel Copenhagen Airport. Deltakelse i konferansen er gratis, og det er mulig å kjøpe middag og overnatting. Påmelding er fortsatt åpen:

PRESSEKONTAKT

Thomas Varan
Salgsdirektør i Nobly
T: 30 20 17 43
M: tv@nobly.dk


03.07.2023

Finanstilsynet viser tegn til å stramme grepet om finansvirksomheters håndtering av hvitvaskingsloven

Finanstilsynet viser tegn til å stramme inn håndhevelsen av hvitvaskingsloven. Aktuelle saker tyder på at tilsynet beveger seg raskere fra pålegg til administrative bøter og politianmeldelser. Det er derfor avgjørende å implementere effektive verktøy for å være godt rustet til å overholde kravene i hvitvaskingsloven.

Hvitvasking utgjør en stor samfunnsøkonomisk utfordring, og Hvitvaskingssekretariatet anslår at det årlig hvitvaskes penger for 68 milliarder kroner i Danmark. Dette tilsvarer omtrent 11% av Danmarks årlige offentlige forbruk, som blant annet finansierer vårt helsevesen, utdanningssystem, politi og forsvar.

Utfordringene med hvitvasking har ført til økt fokus på bekjempelse av pengehvitvasking, og derfor er det avgjørende at finansielle virksomheter har implementert effektive verktøy for å overholde gjeldende lovgivning.

«Vi opplever en ekstremt stor vilje blant våre kunder til å etterleve gjeldende hvitvaskingslovgivning. Men det er komplekst, og det kan være vanskelig å holde tritt med både teknologisk og lovmessig utvikling, samtidig som det er vanskelig å følge med på kriminelle metoder for hvitvasking,» sier Christoffer Nielsen, markedssjef for Bank & Finans i konsulentfirmaet Nobly.

Fra pålegg til bøter

For øyeblikket har et dansk leasingselskap mottatt en administrativ bot på millionnivå fra Finanstilsynet fordi de ikke har oppfylt kravene i hvitvaskingsloven. Det ble ikke avdekket hvitvasking i selskapet, men selskapets kontroll og kjennskap til kundene var utilstrekkelig og oppfylte derfor ikke hvitvaskingsloven. Bøteleggingen er et eksempel på behovet for å intensivere innsatsen for å sikre overholdelse av lovgivningen.

I tillegg ble Jyske Bank politianmeldt av Finanstilsynet i slutten av fjoråret etter en hvitvaskingsinspeksjon der tilsynet konstaterte betydelige mangler. Mediet FinansWatch har tidligere rapportert at det sjelden skjer at Finanstilsynet politianmelder en bank for å ikke overholde hvitvaskingsloven. Ifølge mediets beregninger har det kun skjedd åtte ganger siden 2015, og det har vært kollapsede banker, raskelånutlånere og vekselkontorer.

Jakob Dedenroth Bernhoft, jurist og partner i rådgivningsselskapet Fraud React, uttalte til FinansWatch at rapporten fra inspeksjonen i Jyske Bank ligner mange andre inspeksjoner i banker der Finanstilsynet begrenser seg til å gi pålegg. Han mener derfor at politianmeldelsen er et tegn på at tilsynet har fått mindre tålmodighet:

«Jeg kan forestille meg at tålmodigheten blir kortere og kortere, for tilsynet har i lang tid jobbet hardt for å gjøre bankene oppmerksomme på området,» uttalte Jakob Dedenroth Bernhoft til FinansWatch i november i fjor.

Krever handlekraft

Effektive løsninger for overholdelse av hvitvaskingsloven er avgjørende for finansielle virksomheter, og ifølge Christoffer Nielsen handler det i bunn og grunn om å ha en «lisens til å drive», for hvis man ikke overholder lovgivningen, kan det til slutt føre til inndragning av banklisensen.

«Selve hvitvaskingslovgivningen er etter hvert flere år gammel, så det er bemerkelsesverdig hvis man fortsatt ikke har kontroll på håndhevelsen av lovgivningen. Det kan derfor være en motivasjon for at Finanstilsynet nå i større grad beveger seg fra pålegg til administrative bøter og videre til politianmeldelser,» sier Christoffer Nielsen.

Christoffer Nielsen utdyper at etter hvert som årene har gått og implementeringer burde ha funnet sted i landets finansielle virksomheter, er det en naturlig utvikling at Finanstilsynet skjerper måten de straffer selskapene på.

Effektiv håndtering av hvitvaskingsloven

Nobly har spesialisert seg på å levere digitale løsninger for håndtering av hvitvaskingslovgivningen i finansielle virksomheter. Etterspørselen etter Noblys løsninger for håndtering av hvitvaskingsloven øker, noe som indikerer et økt behov for effektive og brukervennlige verktøy for å sikre etterlevelse av reglene.

«Vi har effektivisert prosessene i flere finansielle virksomheter, og det har vist seg å være svært lønnsomt. Vi har spart våre kunder for mange arbeidstimer, og vi får utelukkende positive tilbakemeldinger,» sier Christoffer Nielsen.

Med Noblys hjelp kan finansielle virksomheter effektivisere sine prosesser, redusere risikoen og sikre at de spiller en viktig rolle i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Nobly bidrar til å skape et mer gjennomsiktig og sikkert finansielt system som gagner både virksomheter og samfunnet som helhet. Kontakt oss i dag for å høre hvordan vi best kan hjelpe dere.

Bli klokere på bekjempelse av hvitvasking på Nobly Talks 2023

Hvis du er nysgjerrig på hvitvaskingsloven og hvordan du best sikrer din virksomhet i forhold til etterlevelse av gjeldende lovgivning, er du hjertelig velkommen til å delta på Nobly Talks 2023 den 21.-22. september. Her kan du blant annet oppleve Anders Vogelsang, som i sitt arbeid som sjefskonsulent hos PET gir deg innsikt i arbeidet med bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme.

08.06.2023

Arbeidsplassen i fremtiden: Slik kombinerer du hjemmearbeid med økt compliance i finanssektoren.

Pandemien har vært en katalysator for økt digitalisering og fleksible arbeidsrammer i forsikringssektoren. Overgangen har skapt behov for å styrke sikkerheten rundt personsensitiv kundeinformasjon, og her opplever Nobly en økende etterspørsel etter digitale løsninger.

Under pandemien måtte forsikringsselskapene tilpasse seg over natten med ny teknologi og økt fleksibilitet. Kundene skulle betjenes digitalt, og de ansatte måtte løse oppgavene eksternt. Det nødvendige og intensive fokuset på digitalisering har også skapt behov for å styrke sikkerheten rundt kundenes sensitive personopplysninger.

«Pandemien har bidratt til å fremskynde digitaliseringen i forsikringssektoren. Tidligere manuelle oppgaver er nå blitt digitalisert og har fulgt med forsikringsansatte inn på hjemmekontoret.» Sikkerhet er et viktig fokus i ethvert forsikringsselskap, som krever intelligente løsninger. Med digitalisering og flytende arbeidstid er det derfor behov for å øke sikkerheten rundt håndteringen av personsensitiv kundeinformasjon», sier Claus Heuck, markedsansvarlig for Forsikring & Pensjon i IT- og konsulentselskapet Nobly.

Overgangen fra sikkerhetskontroll på arbeidsplassen til hjemmet har satt i gang en digital transformasjon i forsikringssektoren. Her kan Nobly hjelpe forsikringsselskaper med profesjonell rådgivning og implementering av Noblys digitale skadeløsninger.

Digitalisering er fremtiden

Ifølge den aktuelle rapporten «What is the future of work» fra analyse- og konsulentfirmaet McKinsey, har pandemien akselerert noen bredere trender.

Disse vil fortsette å transformere måten vi arbeider på. Det handler om fjernarbeid og virtuelle møter, økt e-handel og andre former for virtuelle transaksjoner, samt raskere adopsjon av digital teknologi.

Digitalisering av arbeidsprosesser og økende etterspørsel blant ansatte etter større fleksibilitet har raskt blitt den nye normalen. Derfor må forsikringsselskaper ifølge Claus Heuck styrke innsatsen sin enda mer i fremtiden.

Automasjon av manuelle oppgaver er avgjørende fordi ansatte kan flytte fokus fra å utføre oppgaver med lav merverdi til verdiskapende oppgaver der det er behov for faglig kompetanse. For å kunne rekruttere nye talenter i forsikringsbransjen er det også avgjørende at forsikringsselskapene kan tilby fleksible arbeidsrammer, fordi fremtidens ansatte forventer dette av sin arbeidsplass.

En annen betydelig og ofte oversett fordel med digitalisering og fleksibilitet i arbeidsrammer er at forsikringsselskapene generelt reduserer transporten til og fra arbeidsplassen, noe som dermed styrker bedriftenes CSR-strategi og miljøpolitikk.

Trenger du faglige råd for digitalisering og sikkerhetsoptimalisering av arbeidsprosessene i ditt forsikringsselskap, kan vi med vår digitale kompetanse hjelpe deg på rett vei ved å implementere Noblys Digital Claim Solutions, som letter dine arbeidsprosesser, øker sikkerheten, styrker retensjonen og tiltrekker seg nye ansatte.

KONTAKTINFO

Claus Heuck
Market Manager, Forsikring & Pension
ch@nobly.dk
+45 28 78 69 58

27.04.2023

Nobly opplever stor suksess på det norske markedet

Noblys norske avdeling kan feire sitt 5-års jubileum med en solid base av store kunder, en velfungerende norsk organisasjon og et stort markedspotensial for økt vekst.

Nobly 5 år i Norge

For fem år siden etablerte Nobly et selskap i Norge. Visjonen var å bli den ledende leverandøren av Content Management-løsninger for finanssektoren på det norske markedet. I løpet av disse fem årene har det gått bedre enn forventet. Den norske avdelingen har utviklet seg fra å være en liten oppstartsvirksomhet med én ansatt til å være en betydelig aktør på markedet, med åtte norske ansatte i dag.

«En av våre strategiske målsetninger har vært å etablere en norsk organisasjon som selvstendig kan betjene våre norske kunder Jeg er utrolig glad for det teamet vi har bygd opp i Norge. Det er et velfungerende og kompetent team som kompletterer hverandre godt. Og de er svært populære blant våre norske kunder,» sier Jesper Frank, CEO i Nobly.

Tilstedeværelsen i Norge gir de norske kundene enkel tilgang til støtte, implementeringshjelp og strategisk rådgivning. Tilstedeværelsen i Norge gir de norske kundene enkel tilgang til både støtte, implementeringsassistanse og strategisk rådgivning.

Nobly har også flere større norske sykehus i sin kundeportefølje. Som følge av en ny strategi innen helsesektoren vil Nobly foreta ytterligere investeringer i dette segmentet. I tillegg til OnBase-løsninger vil Nobly også tilby løsninger innenfor Enterprise Imaging, som forventes å bli et stort vekstområde.

Økt compliance krever digitalisering

Kravene i finanssektoren øker stadig og fører til økt kompleksitet i daglige arbeidsprosesser. Dette skaper behov for enda større digitalisering og standardisering av prosessene. Dette er ifølge Jesper Frank en av årsakene til at de norske kundene har valgt Nobly som sin rådgiver og leverandør. Gjennom samarbeidet med Nobly kan de opprettholde compliance og samtidig øke effektiviteten, noe som påvirker både konkurranseevnen og bunnlinjen positivt.

For mange finansinstitusjoner er evnen til å være konkurransedyktige og tilby de beste og mest brukervennlige løsningene et viktig fokusområde. Det er avgjørende at de kan levere nødvendig informasjon rettidig, på en passende måte og på den foretrukne plattformen for forbrukerne, uten å måtte bruke ekstra ressurser. Dette er et ufravikelig krav som enhver leverandør må oppfylle. Dette stiller de eksisterende aktørene, som vanligvis har en del teknologisk gjeld å håndtere, i en meget vanskelig posisjon.

«IT-sikkerhet er utrolig viktig, spesielt for finansielle virksomheter. Det norske markedet styres av lovverk som stiller krav om at data skal lagres i Norge, og at selve databehandlingen også må finne sted i Norge. Derfor har Nobly investert i å kunne levere sine skybaserte løsninger fra infrastrukturer plassert i Norge, slik at data både behandles og lagres lokalt i Norge,» sier Jesper Frank.

Stort potensial på det norske markedet

Ifølge Jesper Frank opplever Nobly et økende behov for digitalisering blant kundene i Norge. Derfor er det hans klare forventning at Nobly vil både utvide samarbeidet med eksisterende kunder og etablere samarbeid med nye kunder.

«Vi vil fortsette å investere i vår norske organisasjon. Jeg forventer at vi vil se samme vekst i antall norske ansatte som vi har sett det siste året. Det er ingen tvil om at vi har stort fokus på å levere førsteklasses service til våre eksisterende kunder. Men det må også settes av tid til å etablere nye kunderelasjoner,» sier Jesper Frank.

Ønsker din virksomhet å forbedre effektiviteten og kundetilfredsheten, samt akselerere lanseringen av nye tjenester på markedet ved å automatisere tunge arbeidsprosesser? Ikke nøl med å kontakte oss for inspirasjon og løsninger.

Les artikkelen om da Nobly erobret Norge i 2018

09.03.2023

Sesong for stormskader: Virtuell inspeksjon effektiviserer skadeprosessen

Nordmenn opplever hvert år stormskader, og dette medfører ofte en stor arbeidsbyrde for landets forsikringsselskaper. Med OnBase OnSite blir det mulig å gjøre virtuell befaring av skadene, slik at skadeprosessen fremskyndes, kundetilfredsheten øker og kostnadene reduseres.

Veien med trær i stormvær med regn og vind, Danmark
Årstiden byr på stormskader. Vær forberedt med virtuell inspeksjon.

Stormer kan føre til oversvømmelser, veltede trær og skader på bygninger og infrastruktur, og dette øker presset på forsikringsselskapene som opplever toppbelastning med inspeksjon av stormskader. Antall skader samtidig øker selskapenes ekspedisjonstid og kostnadene ved å vurdere skadene. Derfor etterspør forsikringsbransjen innovative løsninger for å optimalisere skadeprosessen. En løsning på dette er virtuell inspeksjon.

Effektiviser prosessen med virtuell inspeksjon

Hos Nobly tilbyr vi den fullstendig digitaliserte skadeanmeldelses- og inspeksjonsløsningen OnBase OnSite, hvor kundene selv står for virtuell inspeksjon og dokumentasjon av stormskadene på deres bolig. På denne måten sparer forsikringsselskapene de økonomiske kostnadene ved å sende takstmenn fysisk ut til befaring av hver enkelt skadesak.

«Fordelen med å implementere virtuelle inspeksjoner er at det gir forsikringsselskapene en konkurransefordel fordi de kan tilby en mer moderne og fleksibel løsning til kundene,» sier Claus Heuck, markedssjef for forsikring og pensjon hos Nobly.

Med OnBase OnSite får kunden muligheten til å dokumentere skaden ovenfor forsikringsselskapet og håndverkere i sanntid. Programvaren gir kunden mulighet til å ta opp live video, lyd og bilder fra inspeksjonsstedet, slik at skademedarbeidere eller takstmenn får øyeblikkelig tilgang til all relevant informasjon.

Raskere enn noen gang før

Ved å integrere OnBase OnSite som inspeksjonsredskap kan forsikringsselskapene forberede seg på perioder med økt arbeidspress.

«Man får tilgang til skadedokumentasjon 80 prosent raskere enn med tidligere brukte løsninger, og dette øker blant annet kundetilfredsheten betydelig,» sier Claus Heuck.

Med OnBase OnSite kan forsikringsselskapene redusere sine inspeksjonskostnader med opptil NOK 4.500 per inspeksjon og samtidig redusere behandlingstiden.

Skal vi også hjelpe dere?

Effektiviser deres skadeprosesser med OnBase OnSite. Med vår digitale løsning kan dere redusere inspeksjonskostnadene og øke kundetilfredsheten. Kontakt oss allerede i dag og hør mer om hvordan vi kan hjelpe dere med å optimalisere deres besiktigelsesprosesser.

01.03.2023

Nobly ansetter stolt en erfaren og kompetent driftsdirektør

Kenneth Fossum er ansatt som driftsdirektør i Nobly fra 1. mars, og vil nå være en del av et ambisiøst og engasjert ledelsesteam.

Kenneth Fossum er ansatt som ny driftsdirektør fra 1. mars 2023.

Nobly ønsker stolt velkommen til Kenneth som vår nye driftsdirektør.

Kenneth har siden 2016 jobbet som Head of IT Operations for Centrica Energy Trading A/S, hvor han var ansvarlig for områder som IT-infrastruktur, Cloud, IT-service desk, IT-compliance og IT-sikkerhet. Hans erfaring med å bygge opp en bærekraftig IT-organisasjon som møter kravene fra forretningen, vil helt sikkert være en stor gevinst for Nobly.

Etter å ha vært IT-sjef i nesten 7 år for en større internasjonal virksomhet, følte han behov for å bytte miljø. Etter å ha hatt kaffedater med flere selskaper, falt valget på Nobly.

«Jeg lot meg sjarmere og friste av den energi og geist som møtte meg når jeg snakket med enkelte ansatte i Nobly innen jeg traff beslutningen. Jeg gleder mig til å bidra med min kompetanse og erfaring som forhåpentligvis vil hjelpe Nobly på den videre vekstreise.»

Kenneths oppgaver hos Nobly vil være å utfordre måten å jobbe på i dag, og bringe med seg erfaringer fra vesentlig større og mer komplekse drifts- og cloudmiljøer. Han vil også bidra med kunnskap om mer omfattende implementeringer av IT-støttede verktøy og metoder, rettet mot forretningsbrukerne og mye mer. Hans enorme kunnskap og kapasitet vil hjelpe Nobly med å avansere til neste nivå og støtte våre kunders digitale ambisjoner og strategiske mål mot skyen.

Som nordmann og med mange år i den danske nordjyske jorden, passer Kenneths bakgrunn perfekt inn hos Nobly, som har en fot plassert i både Norge og Danmark. Kenneths karriere startet innenfor Content Management, og han føler at det er et område han mestrer godt.

Med Kenneth som en del av ledelsesteamet, ser Nobly frem til å ta nye skritt mot å støtte våre kunders digitale ambisjoner og avansere til neste nivå. Vi er begeistret for å ønske ham velkommen om bord og ser frem til å se hans bidrag til vår suksess.

Interessert i å jobbe hos Nobly? Se våre ledige stillinger eller søk uoppfordret her:

07.02.2023

Nobly blir for tredje gang utnevnt som den sterkeste ECM/ESDH-leverandøren av Devoteam

For tredje året på rad blir Nobly og plattformen OnBase, i en rapport utarbeidet av Devoteam, samlet sett utpekt som den sterkeste leverandøren innen ECM/ESDH.

Vi er svært stolte over at Nobly enda en gang – og til og med for 3. år på rad – har blitt kåret som den sterkeste leverandøren samlet sett innen ECM/ESDH-løsninger i Devoteams rapport. Dette viser at vi fortsetter å levere høy kvalitet med fokus på våre kunders behov, og at våre løsninger er blant de beste på markedet.

Nobly og OnBase rangeres høyest av Devoteam

For tredje år på rad er Nobly og plattformen OnBase, i en rapport utarbeidet av Devoteam, samlet sett utnevnt som den sterkeste ECM/ESDH-leverandøren. Devoteam har vurdert 12 av de ledende ESDH/ECM-løsningene på det danske markedet av leverandører med løsninger som retter seg mot både private og offentlige virksomheter.

Resultatene viser at Nobly og OnBase oppnår et gjennomsnitt på 9,6 av 10 i en samlet vurdering på en rekke parametere:

Nobly og OnBase er bedre enn gjennomsnittet på alle parametere.

Brukergrensesnitt 8,3 ud av 10
Sikkerhet og compliance 10 av 10
Integrasjon og datautveksling 9,5 av 10
Datastruktur og metadata 9,8 av 10
Søk 10 av 10
Prosess og automatisering 9,6 av 10
Microsoft Office/365 integrasjon 9,6 ud av 10
Rapportering og oversikt 10 av 10
Samarbeid og produktivitet 9,6 av 10

Vil være kundenes foretrukne valg innen ECM/ESDH-løsninger

Hos Nobly har vi jobbet hardt for at de finansielle bedriftene enkelt og effektivt kan oppfylle de mange nye compliance-kravene. Nobly har bygget en helt ny tilnærming til oppgave- og prosessstyring, direkte integrert i kjerne-teknologien, som sikrer at standardløsningene kommer raskere i drift. Dette er til stor glede for kundene, som får nytte av besparelsene.

De ressursene og tiden som normalt skulle brukes til å oppfylle disse kravene, blir betydelig mindre, og bankene unngår å videreføre de økte driftskostnadene til sine kunder, som allerede opplever høyere renter.

Sterk integrasjonsplattform

Devoteam skriver blant annet: «Løsningen står sterkt som integrasjonsplattform, da API-ene har en lang rekke integrasjonskomponenter og faste databaser for databaseintegrasjoner som kunder kan utnytte. Løsningen tilbyr også low-code utviklingsmuligheter, som flere kunder påpeker som en av fordelene ved løsningen, siden de selv kan konfigurere nye prosesser og dokumenttyper uten å involvere leverandøren.»

Nobly skjærer dypere inn i kjerneprosessene i den finansielle sektoren med positive resultater, som tilfredse kunder, forbedret integrasjon med andre systemer, økt sikkerhet og så videre. I tillegg tilbyr Nobly også programvareutvikling utenfor OnBase-plattformen hvis det er behov for det. Dette reflekteres i analyseresultatene, som vi er både stolte av og ydmyke over.

Fremtidige forbedringer av OnBase

Noblys dedikerte innsats overfor bransjen er fortsatt i oppstartsfasen, så kundene vil oppleve en rekke spennende tiltak i 2023, som forhåpentligvis vil legge ytterligere press på konkurrentene i Norden.

OnBase er utviklet av Hyland, så fremtidige funksjoner og forbedringer avhenger av Hylands beslutninger. Ifølge Nobly dreier noen av forbedringene som er på vei seg om brukeropplevelse og integrasjon med samarbeidssupporterende programvare som Zoom, Confluence og Google Docs.

I tillegg økes fokuset på de standardløsningene som støtter spesielle behov hos Noblys kundesegmenter, som f.eks. Anti-Money-Laundering, Digital Inspeksjon og Compliance, inkludert 100% GDPR-støtte og overholdelse av de høyeste standardene innen IT-sikkerhet. Samtidig vil det de kommende årene være fokus på cloudoptimaliseringer og API-forbedringer, slik at det kan tilbys flere «off the shelf»-integrasjoner.

Vil være kundenes foretrukne valg innen ECM/ESDH-løsninger

Vi er svært stolte over at Nobly enda en gang – og til og med for 3. år på rad – har blitt kåret som den sterkeste leverandøren samlet sett innen ECM/ESDH-løsninger i Devoteams rapport. Dette viser at vi fortsetter å levere høy kvalitet med fokus på våre kunders behov, og at våre løsninger er blant de beste på markedet. Vi gleder oss til å fortsette med å levere innovative løsninger og støtte våre kunders digitale transformasjoner.

17.01.2023

Modernisering av bankdatasentrene krever strategiske partnerskap

Bankdatasentrene i Danmark står overfor en transformasjon fra gammel til ny teknologi, og ifølge adm. direktør i bankdatasenteret BEC kaller prosessen på flere partnerskap.

De danske bankdatasentrene leverer IT-systemer til finanssektoren, og i Danmark finnes det tre store datasentre som utvikler og drifter IT-løsninger for nesten alle danske banker og sparekasser. Det de har felles, er en kommende IT-transformasjon.

En av de danske datasentrene er BEC, som leverer IT til blant annet Nykredit, Spar Nord Bank og Nationalbanken. Adm. direktør i BEC, Jesper Nielsen, har tidligere fortalt til FinansWatch at datasentrenes største utfordring vil være å fase ut gammel teknologi:

«På den lange bane er den største utfordringen for oss å finne ut hvordan vi kommer inn i en verden av ny teknologi, og i hvilken hastighet vi faser ut våre legacy-systemer.»

Datasentrene er mastodonter i finanssektoren som skal gjennomgå en transformasjon til nyere teknologi, og for topchefen i BEC er løsningen helt klar.

«Vi vil trenge en masse partnerskap,» sier Jesper Nielsen til FinansWatch.

Strategiske partnerskap er veien frem

Kravene til teknologi utvikler seg hele tiden. Nye produkter må utvikles kontinuerlig, og økt compliance må håndteres. Governance er kommet for å bli, og det vil bare bli mer komplisert og omfattende å håndtere økende krav som antihvitvasking.

«Tiden er kommet for at etablerte finansielle aktører må inngå nye partnerskap. Det sikrer at man kan demme opp for de nye digitale frontløperne i finanssektoren,» sier Christoffer Nielsen, markedssjef for Bank & Finans hos Nobly.

Han poengterer i denne sammenhengen at det er helt riktig av BEC å prioritere løsninger som allerede finnes ved å inngå strategiske partnerskap med spesialister innen hvert sitt område.

«Det er en lang vei å gå og det er en enorm transformasjon fra gammel teknologi til ny teknologi som må deles opp i flere faser. Datasentrene har derfor også innsett at de ikke nødvendigvis må være eksperter på alt,» sier Christoffer Nielsen.

Nettopp dette poenget understreker en nylig rapport fra den internasjonale konsulentselskapet McKinsey. I rapporten «Reshaping retail banks: Enhancing banking for the next digital age» fremheves det blant annet at bankene i fremtiden må utvikle digitale plattformer som støtter hele verdikjeden i banken. Bankene må også utvikle en omfattende datainfrastruktur og digital markedsføringsmotor som tilbyr personlige budskap som forutsier individuelle kundebehov.

Smidige prosesser sparer ressurser

Hos Nobly ønsker man å selvsagt tilby sine kompetanser og tjenester til datasentrene. Ved å inngå et strategisk partnerskap med Nobly vil det for eksempel være mulig å effektivisere prosessene i forbindelse med kredittvurdering samt effektiv og personlig kundekommunikasjon.

«Grunnleggende handler det om å ha tilgang til riktig data og kundeinformasjon for å sikre et fullt transparent bilde. På denne måten kan man sikre en rask og effektiv prosess som oppfyller compliancekravene for for eksempel antihvitvasking, GDPR og setter kundeopplevelsen i fokus,» sier Christoffer Nielsen.

Nobly er et av Europas ledende konsulentselskaper på OnBase-plattformen fra amerikanske Hyland, som av Gartner Group er vurdert som den beste Content Service-løsningen på markedet. Hyland har over 30 år i markedet og mer enn 2000 kunder i finanssektoren globalt. Plattformen kan ifølge Christoffer Nielsen skaleres opp til at et datasenter kan bruke plattformen sentralt og distribuere løsningene til bankene.

«Vi kan automatisere mange ressurstunge arbeidsgangene der organisasjonen kanskje tidligere har løst arbeidet manuelt, brukt verdifull tid på å gjenta inn kundeinformasjon som allerede finnes hos banken, mistet et åpenbart åpnet vindu for mer salg til potensielle kunder, men som i stedet ikke opplever noen proaktiv oppførsel. Vi skyver våre kunders bruk av ny teknologi fremover – hver dag,» sier Christoffer Nielsen.

Nobly er en IT- og konsulentvirksomhet grunnlagt i 2011, som gjør komplekse arbeidsgangene enkle ved å fokusere på effektivitet og bunnlinje. I finanssektoren betjener Nobly store nordiske finansielle selskaper.

20.12.2022

Nobly sier takk for et godt år – og på gjensyn i 2023

Nobly har hatt et rekordår målt både i omsetning og sysselsetting av nyansatte. Jesper Frank (administrerende direktør) har derfor store forventninger til 2023 med etablering i et nytt marked og ytterligere konsolidering i de eksisterende.

Administrerende direktør i Nobly, Jesper Frank på Nobly Talks 2022

«2022 er året vi har økt virksomheten vår mest», sier Jesper Frank, som har vært administrerende direktør i Nobly siden 2020. I år oppnår selskapet dermed en omsetning på over 50 millioner kroner.

Ifølge Jesper Frank er en av hovedforklaringene at Nobly utarbeidet en ny strategi på slutten av 2021 med et skarpere fokus på de områdene hvor selskapet har best forutsetninger for å skape verdier for kundene. Strategien resulterte i fokus på to hovedområder: Finansmarkedet og folkehelse. Dette har gitt et viktig fokus i dialogen med kunder og en styrket struktur i overlevering av prosjekter.

”De mange interne endringene vi gjennomførte i organisasjonen vår i 2021 har skapt grunnlaget for at vi kan vokse slik vi har gjort,” sier Jesper Frank.

Vekst over hele linjen

Mange bedrifter har opplevd store utfordringer i forbindelse med pandemien, og i tillegg er det generelt vanskelig å tiltrekke seg kvalifisert personell i IT-bransjen. Til tross for det har Nobly hatt suksess med å ansette 15 nye kolleger det siste året i både Danmark og Norge.

«Jeg er virkelig stolt av kombinasjonen, at vi har lykkes med å få med oss mange nye, dyktige kolleger, samtidig som vi har skapt vekst i inntekter uten å sette bunnlinjen ut av kontroll,» sier Jesper Frank.

Han understreker også at Nobly har lykkes med å skape en attraktiv balanse mellom jobb og privatliv med høy grad av fleksibilitet blant ansatte, noe som har styrket trivselen på arbeidsplassen i enda større grad.

Trygghet for kundene

Nobly har generelt gått gjennom en viktig transformasjon, hvor selskapet har flyttet fokus fra å være en timebasert virksomhet til å tilby verdiskapende løsninger.

”Vår nye tilnærming gir oss et helt annet uttrykk når vi går ut til kundene med konkrete løsninger som vi vet fungerer og utgjør en stor forskjell fordi vi har levert dem i lignende organisasjoner”, sier Jesper Frank.

Som programvare- og konsulentselskap er det også avgjørende å kunne gi kundene trygghet. Derfor har Nobly nå for andre gang gjennomgått en omfattende ISAE 3000 prosess, som resulterer i en compliance statement i forhold til GDPR og IT-sikkerhet, utarbeidet av EY.

«I vår bransje er det selvfølgelig et stort fokus på GDPR og IT-sikkerhet, og mange av våre kunder anser våre løsninger som kritisk outsourcing. Derfor må vi være svært etterrettelige i forhold til sikkerhet. Det gir kundene stor trygghet at de vet at de kan stole på Nobly som sin leverandør,” sier Jesper Frank.

Viktig å gi noe tilbake

Året 2022 var også det første året der Nobly inviterte kunder til selskapets egen konferanse under navnet Nobly Talks.

«Vi har skapt en god kundebase, og dette gir grunnlag for å gjennomføre aktiviteter som er rettet mot våre kunder. Derfor bestemte vi oss i år for å invitere til Nobly Talks for å gi noe tilbake til kundene våre og involvere dem i enda større grad,» sier Jesper Frank.

Under Nobly Talks fikk kundene både innsikt i Nobly og ekstern innsikt i ulike kunnskapsområder med stor relevans for kundene. Blant annet med presentasjoner fra kunder og årets Key Note Speaker, Kyle Blair, som er leder for Global FSI Practice hos Hyland.

«Konferansen vår ble veldig godt mottatt, og jeg er sikker på at Nobly Talks vil bli en gjentagende begivenhet som vokser i størrelse år for år. Samtidig er jeg veldig stolt over måten vår organisasjon gjennomførte konferansen på. Det hele gikk veldig bra,” sier Jesper Frank.

Nytt år, nye muligheter

Det har vært et godt år for Nobly, og derfor har Jesper Frank også store forventninger til 2023, hvor han ser frem til å ta imot nye kunder. Nobly skal for eksempel utvide til Finland i 2023, og her vil fokus i første omgang være på folkehelse.

”Det er mange interessante muligheter på det finske markedet som passer våre løsninger veldig godt,” sier Jesper Frank.

Mens det er et stort markedspotensiale for Nobly i både Finland og Sverige, er det ifølge Jesper Frank fortsatt mye forretning for Nobly i Danmark og Norge. Fokus vil fortsatt være finanssegmentet og folkehelse, som Nobly jobber strategisk med på sin fortsatte vekstreise.

Nobly ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en god jul og et godt nytt år!

13.12.2022

Stort uutnyttet potensial for skadeforebygging i forsikringssektoren

Skadeforebygging er en gevinst for både forsikringsselskaper og kunder. Men det er bare én av tre kunder som har fått råd fra selskapet sitt om skadeforebygging. Potensialet for databasert, personlig og proaktiv kundekommunikasjon er derfor stort.

Som forsikringskunde har du kanskje opplevd å få en melding fra forsikringsselskapet ditt før storm eller skybrudd med råd om hva du kan gjøre for å forebygge skader. Men det er faktisk langt fra alle forsikringskunder som har opplevd den tjenesten. Ifølge en analyse fra EPSI Rating Denmark har kun hver tredje kunde fått råd om skadeforebygging.

”Det er i alles interesse at skaden minimeres. Enhver skadekundereise bør derfor starte med forebygging for å unngå skader,» sier Claus Heuck, markedssjef for forsikring og pensjon i Nobly.

Selv om både forsikringsselskaper og kunder drar nytte av skadeforebygging, mottar ikke flertallet av danske forsikringskunder forebyggende informasjon fra selskapet sitt. Eller de blir ikke gjort kjent med informasjonen i tilstrekkelig grad.

Utnytt det fulle potensialet til kundedata

Når forsikringsselskapene skal prise forsikringer, bruker selskapene i stor grad data for å fastsette premien. Bor du for eksempel i et område med større risiko for vannskader eller innbrudd, vil prisen på forsikringen reguleres deretter. Men ifølge Claus Heuck har kundedata et stort uutnyttet potensial i forhold til skadeforebygging:

Mitt inntrykk er at de fleste forsikringsselskaper gjør noe i forhold til skadeforebygging i en eller annen grad. Men generelt sett bør forsikringsselskapene bli enda bedre til å sette sammen dataene sine fra forsikringspriser til proaktiv kunderådgivning. Det er et stort potensial i å bruke data til å kommunisere med kundene på en personlig måte slik at de kan forebygge skader.»

Personlig skadeforebygging

Ser man nærmere på gapet mellom laveste og høyeste andel blant forsikringsselskapenes skadeforebyggende innsats, er det 30 prosentpoeng forskjell mellom bunn og topp i forhold til om kundene har opplevd skadeforebyggende råd fra selskapet sitt.

”Noen forsikringsselskaper har ikke like gode muligheter som andre selskaper til å gjøre målrettet skadeforebygging. De kan først og fremst gi generelle skadeforebyggende råd til sine kunder. Forskjellen ligger i hvor godt granulert selskapenes data er, og hvor dyktige og raske de er til å bruke data til relevant skadeforebyggende informasjon for sine kunder,» sier Claus Heuck.

God kundekommunikasjon handler om å kommunisere direkte og tydelig med sine kunder, og hos Nobly er vi eksperter på å implementere Customer Communications Management (CCM). Vi bruker Hylands kundekommunikasjonsløsning Content Composer, som gjør det mulig å automatisere personskadeforebygging. Kontakt oss til slutt for å finne ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift å dra nytte av de mange fordelene med skadeforebygging.

Om analysen fra Epsi Rating Danmark

EPSI Rating Denmark utfører uavhengige og regelmessige målinger av kundetilfredshet i ulike sektorer som bank, pensjon og forsikring. Analysen av den danske forsikringsbransjen er fra 2021 og basert på 4.109 intervjuer med danske privatkunder.

KONTAKTINFO

Claus Heuck
Market Manager, Forsikring & Pension
ch@nobly.dk
+45 28 78 69 58

Newsletter signup