Transaksjonsmonitorering

Start effektiv transaksjonsmonitorering på kun 10 dager

Behovet for effektiv transaksjonsmonitorering øker i takt med at utfordringene knyttet til økonomisk kriminalitet blir større og mer grenseoverskridende. Noblys analyseverktøy gir finansvirksomheter kontrollen tilbake og gjør det mulig å handle mer proaktivt og effektivt i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Bekjemp økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er en økende utfordring, og kriminelle metoder blir stadig mer sofistikerte, men den svarte økonomien etterlater alltid et digitalt fingeravtrykk. Derfor er transaksjonsmonitorering (TM) i finanssektoren helt essensielt for å kunne identifisere unormale hendelser.

Ekstraordinære aktiviteter, tvilsomme destinasjoner og mystiske tidspunkter for overføringer kan peke på et mønster i pengeoverføringer som gir mistanke om at det foregår noe kriminelt. Transaksjonsmonitorering fanger opp avvik og interessante observasjoner, og når de gule eller røde lampene lyser, kan finansvirksomheter videreformidle informasjonen på en omfattende og enkel måte til relevante myndigheter.

Hvis finansvirksomhetene ikke rapporterer denne informasjonen, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser, men det kan også skade selskapenes omdømme.

Rask implementering

Noblys løsning for transaksjonsmonitorering gir ikke bare kontrollen tilbake, men sikrer også at bankens politikk og erfaringer om økonomisk kriminalitet raskt kan inkorporeres i modellene. Tiden er en avgjørende faktor når det gjelder å identifisere kriminalitet, holde tilbake penger og rapportere personer / selskaper.

Nye kreative metoder og modeller kan gjennomføres raskt, og løsningen kan betjenes av de som har ansvaret for å identifisere og rapportere en mistenkelig hendelse.

Den raske oppsett og vedlikehold, som kan betjenes av ikke-IT-spesialister, sikrer en rask time-to-market, der både risiko og kostnader for implementeringen minimeres.

Løsningen er basert på maskinlæring, der kunnskap kombineres med data. Metoden bygger på en vurdering av sammenhenger mellom forskjellige datapunkter kombinert med spesifikke alarmer som aktiveres ved en definert handling.

6 fordeler med Noblys løsning

Rask oppsett og idriftssettelse

Krever ikke IT-spesialistkompetanse

Kombinerer maskinlæring med erfaringer fra virksomhetens egne medarbeidere

Integrasjon til saksbehandlingssystem for å sette sammen rapportpakken til myndighetene

Angivelse av alarmer for risikovurdering

Mulighet for sanntidsmonitorering

Formidlingen av overvåkningen er fullført

Identifisering av mistenkelig adferd er en forutsetning for å kunne håndheve gjeldende lovgivning, men den kan ikke stå alene. Informasjonen må naturligvis nå myndighetene. Det betyr at observasjonene må samles og distribueres på en måte som er både sikker og komplett. Erfaringsmessig må myndighetene ofte be om mer informasjon fra den finansielle virksomheten, og dermed forsinkes prosessen og mulighetene for å stoppe pengestrømmene.

Noblys transaksjonsmonitorering dekker hele prosessen, fra observasjon og vurdering av risiko til selve saksbehandlingen og pakkingen av all nødvendig informasjon for å kunne sende fullstendig rapporteringsgrunnlag.

Fra tradisjonell maskinlæring til moderne løsning

  • Tradisjonelle metoder for maskinlæring krever store mengder høykvalitetsdata. Vår tilnærming til maskinlæring er bygget på ekspertkunnskap og krever derfor ikke samme mengde data. Du trenger derfor ikke å vente.
  • Data-drevne modeller for maskinlæring kan være vanskelige å drifte og vedlikeholde for ikke-eksperter. Med vårt system kan dere gjennomføre deres egne politikker på kort tid ved å utnytte deres eksperter som får et effektivt arbeidsverktøy til å løse problemer umiddelbart. Kom i gang på kort tid.
  • Maskinlæringsmodeller kan typisk ikke utvides gradvis. Det betyr at man ofte må begynne på nytt når en ny modell skal utvides eller justeres med ny kunnskap eller data. Vår løsning bruker gradvis utvikling, slik at man kan komme raskt i gang og gradvis utvikle modellene.

Spesialister i bransjen

Nobly er eksperter på informasjonsstyring og digitaliseringsløsninger. Vi kjenner problemstillingene våre kunder ofte møter og er samtidig flinke til å utfordre kundene våre slik at de kan løfte virksomheten enda mer ved hjelp av våre løsninger.

Bli fremtidssikret nå

Kontakt oss

Har din virksomhet behov for en moderne løsning for transaksjonsmonitorering som erstatter de mange komplekse, tunge og manuelle prosessene som organisasjonen kjemper med daglig, så kontakt Nobly.

Få inspirasjon til hvordan teknologien kan arbeide for din virksomhet mot kriminelle aktører og for overholdelse av gjeldende og kommende lovgivning. Få kontrollen tilbake – på 10 dager.