Bank & Finans

Det stilles stadig større krav fra myndigheter og kunder i finanssektoren.

Finansbedrifter skal kunne håndtere hvitvasking, GDPR og saksbehandling, akkurat som de etablerte bankene utfordres av neobank på moderne teknologi, lave kostnader og fleksibel onboarding. Mange etablerte aktører har også høy grad av IT-gjeld og tunge prosesser, og flere banker slår seg sammen for å utnytte stordriftsfordeler og for å dele utviklingsressurser.

Minimer utfordringene. Få tilbake kontrollen.

Våre løsninger er skreddersydd for å oppnå kontroll, effektivisere og skape kvalitet i arbeidet med styring og kundekommunikasjon i bank/finanssegmentet.

Hvitvasking

Nobly sikrer finansselskaper mot hvitvasking. Våre løsninger skaper resultater som kan merkes og måles med kortere responstider, frigjøring av betydelige personalressurser og en styrket risikoklassifisering av kunder.

Kundekommunikasjon

God kundekommunikasjon handler om å kommunisere direkte og tydelig til sine kunder. Det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort. Hos Nobly er vi eksperter på å implementere Customer Communications Management (CCM).

Håndtering av sensitive personopplysninger

Finansforetak er omfattet av hvitvaskingslovens bestemmelser og skal forholde seg til gjeldende krav på området. Dette innebærer blant annet løpende overvåking av selskapets kunder, og virksomhetene skal være meget forsiktige med å ikke handle med kriminelle individer og/eller organisasjoner. Begge problemstillingene er ofte ressurs- og tidkrevende.

Det er ressurskrevende for den enkelte virksomhet å håndtere krav innen for eksempel identifikasjon manuelt. Dette kan for eksempel være et krav fra Datatilsynet om hvordan selskaper håndterer sensitive personopplysninger, eller det kan være krav fra det norske Finanstilsynet om håndtering av hvitvaskreglene. Dersom kravene ikke oppfylles, er det stor risiko for dyre bøter og andre sanksjoner fra myndighetene. Det norske Finanstilsynet kan i siste instans frata aktører retten til å drive finansiell virksomhet.

Økt effektivitet og tilfredshet

Digitalisering alene er ikke svaret på utfordringene i bank- og finansnæringen, da mange bedrifter allerede har digital tilgang til data og systemer. Problemet oppstår når mange ulike systemer er i bruk samtidig og den enkelte medarbeider daglig må bruke unødvendig tid på å navigere et fragmentert miljø.

Hos Nobly kan vi med vår bransjekunnskap, kompetanse og teknologiforståelse akselerere utviklingen av din bedrift. Dette gjør vi ved å samle eksisterende data, utføre eksterne dataoppslag fra offentlige eller tredjepartskilder, automatisere manuelle og tunge prosesser, og skape 360-graders oversikt.

Det gir bedriften en fleksibel arkitektur, øker effektiviteten og tilfredsheten blant ansatte og gjør kundeopplevelsen bedre.

Møt en av våre fornøyde kunder

Finansieringsselskapet AL Finans er i likhet med andre selskaper i finanssektoren underlagt strenge lovkrav fra myndighetene. AL Finans har derfor valgt Noblys fremtidssikre IT-plattform OnBase som fundament for selskapets digitale arbeidsflyter, risikoklassifisering og dokumenthåndtering.

Dette har gitt korte responstider og en styrking av risikoklassifiseringen, samtidig som det har frigjort betydelige personellressurser.

”Brukerne synes det er flott at de slipper å bruke tid på manuelle oppføringer og mange manuelle oppslag, men i stedet kan bruke tid på dialog og rådgivning til kunder. Jo tidligere vi kan komme tilbake med et svar, jo bedre – det gir oss fornøyde kunder og selvfølgelig også konkurransefortrinn. Vi har blitt mer effektive og kan rett og slett kjøre flere saker gjennom per ansatt. Derfor kan vi vokse virksomheten ytterligere med samme antall ansatte,» sier Johan Ploug Aagard, underdirektør i AL Finans.

Se våre prosjekter

Visma øker sikkerheten og minimerer behandlingstiden med OnBase
Visma øker sikkerheten og minimerer behandlingstiden med OnBase
OUH håndterer dokumenter elektronisk med OnBase
OUH håndterer dokumenter elektronisk med OnBase
Nytt dokumenthåndteringssystem bringer Alka i forkant når det gjelder kundeopplevelse og datasikkerhet
Nytt dokumenthåndteringssystem bringer Alka i forkant når det gjelder kundeopplevelse og datasikkerhet
Digital arkivløsning effektiviserer arbeidsflyten hos Velliv
Digital arkivløsning effektiviserer arbeidsflyten hos Velliv
AL Finans valgte Nobly og OnBase som IT-stiftelse
AL Finans valgte Nobly og OnBase som IT-stiftelse
previous arrow
next arrow