Commercial

Nobly Talks
2022

Fysisk arrangement på Hotel Scandic Sluseholmen, København

Arrangement

Nobly Talks

Helt nye og kraftigere vindkast har skapt store problemer for forbrukere, myndigheter og næringsliv. Pandemier, skyhøy inflasjon, konflikter i Europa osv. har satt eksisterende rammer og vilkår for lønnsomhet under press. De demografiske endringene forsterker problemene og utfordrer motstandskraften til offentlig sektor og sosiale sikkerhetsnett.

Data og informasjon er kjernen i alle beslutninger, men det meste av data som produseres i verden er ustrukturert. Heldigvis kan OnBase fange opp, administrere og bruke ustrukturert informasjon for å gi innsikt og støtte til beslutningstakere.

100 inviterte – 1 hovedstad

2 dager – 10 foredragsholdere

10 økter

Mulighet: Nettverk

Utbytte: Uvurderlig

Kyle Blair, Leder, Global FSI Practice, Hyland

Keynote Speaker (EN)

Tittel på økten:

Innovasjon (kultur) starter med teamet ditt

Beskrivelse:

Etterspørselen etter kundesentrerte arbeidsflyter (forventninger) overgår nå evnen som finansielle tjenesteorganisasjoner har til å henge med. Kombiner dette med nye utfordringer som fastholdelse av ansatte og motivasjon, og vi står overfor den perfekte stormen som begrenser ditt innovasjons- (og vekst)potensial. Kyle Blair fra Hyland vil dele de siste strategiene som andre organisasjoner bruker for å bygge en innovasjonskultur og et smartere arbeidsmiljø som forbedrer kundenes og ansattes opplevelse med teknologi.

Agenda for key-notes:

1. To nøkkelord: Innovasjon, kultur

2. FSIer er fokusert på å maksimere verdi/effekt

3. Spoiler: Det er FOLKENE dine som skaper differensiering

4. Konklusjon og oppsummering av økten (3 viktige påminnelser for suksess)

Om våre foredragsholdere:

Kyle leder Hylands globale FSI-praksis i EMEA- og APAC-regionene. Kyle har mer enn 20 års erfaring innen innholdstjenester og digitale forretningsplattformer, og har ledet og/eller sponset Hyland-prosjekter over hele verden i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Australia, noe som gir ham et unikt perspektiv som også gjelder utenfor de lokale grensene.

Speed dating økter

Når vi inviterer til vårt fysiske arrangement, Nobly Talks på Hotel Scandic Sluseholmen, vil det bli holdt 8 forskjellige speed dating-økter med ledende eksperter fra Nobly og Hyland. En speed dating session er en 30 minutter lang presentasjon om et spesifikt tema med en spesialist på området om blant annet personalisering av kundekommunikasjon, effektivisering av dokumenthåndtering og automatisering av ressurskrevende oppgaver. Alt for å gjøre komplekse arbeidsflyter enklere og mer effektive, slik at bunnlinjen styrkes.

Kyle Blair, Leder, Global FSI Practice, Hyland

Ligger du i forkant av digitalisering i finanssektoren? (EN)

Erfaringer fra en global industriekspert.

Insurtechs presser sparing og effektivitet ut av dagens forsikringsbransjemodell og finner nye måter å tenke nytt på og gjøre det mulig for produkter å prises mer konkurransedyktig. Løsningen for de gamle aktørene finnes imidlertid innenfor digitalisering.

Henri Conradsen, sjefskonsulent

Effektiv og individuell kundekommunikasjon (DK)

Gjør det mulig for selskapets digitale plattform å omfavne kundekommunikasjon. Du sparer betydelig tid, men mest av alt – du har muligheten til å kontakte utvalgte eller alle kunder på rekordtid. Tid er penger og time-to-market er viktig.

Kenneth Wie Eriksen, Landesjef NO

Kom i forkant av GDPR. Aktiver automatisering. (NO)

Mange organisasjoner har utviklet manuelle og/eller komplekse prosesser for å møte GDPR-krav. Men det er en annen og enklere måte å komme i forkant av utfordringene – dra nytte av den innebygde funksjonaliteten i OnBase. Lær hvordan du kommer i gang.

Claus Heuck, Markedssjef, Forsikring & Pensjon

Gi kraft til behandling av krav og styrk kundetilfredsheten (DK)

Noen insourcer tjenestene, andre får hjelp fra eksterne samarbeidspartnere. Men uansett – prosessen er kompleks og inneholder ofte ufullstendig informasjon, og dermed ventetid for sluttkunden. Digitalisering kan skape bedre forutsetninger for feilfrie prosesser.

Christoffer Nielsen, Markedssjef, Bank & Finans

AML på steroider (DK)

Alle ser ut til å være enige om én ting. Djevelen sitter i detaljene, og at det ikke er noen øvre grense for hvor langt myndighetene ønsker å gå og dermed pålegge finanssektoren flere oppgaver. Oppgaven med å kontrollere kunder kan derfor bare forventes å bli større og mer kompleks. Forbered deg på den nye virkeligheten.

Kristoffer Gundersen, Systemkonsulent

Saksbehandling kan og må digitaliseres (NO)

Hvordan går det med digitaliseringen av din saksbehandling? Kjerneprosessene inneholder vanligvis et enormt uutnyttet digitalt potensial. Tenk stort, men begynn å fokusere. Få fart på saksbehandlingen med Nobly.

Simon Guldager, Teknisk evangelist & medgrunner

Effektiv behandling av data, saker og prosesser i en helautomatisert hverdag (DK)

Mange organisasjoner sitter i dag på data i sin plattform som må brukes i mange andre applikasjoner og prosesser både utenfor og inne i systemet som faktisk lagrer informasjonen. I mange tilfeller resulterer dette i duplikater av data eller prosedyrer som kan være mer effektive. Lær om hvordan våre kunder og systemer oppnår effektiv saksbehandling, utveksling av data mellom systemer og igangsetting av nye prosesser helt automatisk. Benytt deg av dataene som allerede finnes i systemene og få det visualisert og utvekslet til andre plattformer på en effektiv måte.

Walter Ariesen, Nobly Solution Specialist

Contract Lifecycle Management (CLM) – utforsk alternativene i OnBase (DK)

Når du har etablert en sterk digital forretningsplattform, er det naturlig å se etter ytterligere effektiviseringsmuligheter. Ikke kast bort mer tid. Fokuser på alle dine kontrakter – fra avtaler med leverandører og kunder til ansatte og aksjonærer. OnBase kan omfatte alle faser av kontraktshåndtering – fra dokumentoppretting, samarbeid/forhandling, gjennomgang/godkjenning, utførelse og etterlevelse av forpliktelser og andre retningslinjer, utløp til endringshåndtering. Samme plattform, samme teknologi, samme tilnærming. Transformer kontraktene dine og oppnå umiddelbare besparelser og øk produktiviteten.

Case stories dag 2

Thomas Vinther, Partner, Devoteam

Presentasjon med fokus på trendene vi i Devoteam ser innenfor ECM-området.

Presentasjonen vil fokusere på hvordan vi ser en bevegelse bort fra at ECM kun må støtte de klassiske kjerneprosessene til å se ECM-systemet som en prosessplattform som brukes til å støtte stadig flere prosesser i organisasjonen, inkludert prosesser som er vendt mot kunden. En slik bevegelse stiller en rekke nye krav til organisasjonen som gjennomfører, til samarbeidet mellom kunde og leverandør og til involvering av brukere i gjennomføringen. I presentasjonen vil Devoteam gi sitt syn på dette samt en rekke tilleggstrender som anslås å bli utbredt i forbindelse med fremtidens ECM.

Michael E Nielsen, Teamleder og Applikasjonsleder & Peter Thomsen, Avdelingsdirektør, Velliv

Presentasjon fra et av Danmarks største kommersielle pensjonsselskaper, Velliv

I presentasjonen vil Velliv gi et innblikk i deres separasjon fra Nordea (MOVE-prosjektet) og overgangen til ny IT-infrastruktur (Cloud first-strategi), inkludert etablering av et nytt digitalt arkiv, som skal spille inn i Vellivs strategi. I tillegg vil de fokusere på hva suksesskriteriene var for prosjektet, samt hva som var det overordnede målet. I tillegg vil presentasjonen illustrere hvor Velliv ønsker å gå med OnBase, og hvordan tidligere manuelle prosesser har blitt digitalisert og automatisert. Velliv vil dele sine betraktninger rundt leverandørvalg og sine erfaringer i forhold til hvilke krav som er viktige å stille til sin leverandør. Til slutt vil presentasjonen fokusere på implementeringen av løsningen, hvordan den faktisk utføres, samt fordelene med den.

Aleksander Bye, Business Analyt, Danica Pensjonsforsikring

Presentasjon om veien til automatisering og effektivitet med kundeopplevelsen i fokus

Danica Pensjonsforsikring Norge vil synliggjøre utfordringene de sto overfor i forbindelse med omfattende AML-krav, og fortelle om veien til automatisering og effektivitet, hvor kundeopplevelse og kvalitet har vært ledende mål.
Uavhengig av kompleksiteten til en prosess, er det mulig å gjøre forbedringer. Danica Norge kombinerer system og flinke folk til å håndtere komplekse saker og høyt volum. Samtidig er det et mål at kunden skal oppleve prosessen som god og betryggende. Danica Norge vil også dele erfaringer etter lanseringen av den første versjonen av systemløsningen, hvor forbedringspotensialet kan finnes, samt nye og bedre måter å løse utfordringene på.

Partnere

Nobly Talks partnere

På Nobly Talks vil deltakerne få mulighet til å snakke med tre strategiske leverandører fra henholdsvis Signicat, Hugin og Devoteam. Deres tjenester og løsninger klikker seg direkte inn i fremtidens saksbehandlingsløsning. Alt fra bruk av maskinlæring og arbeid med usikkerheter til digital sikkerhet og tillitsfulle samtaler i en digital verden, og som implementeres med blikk for mennesker i endring.

Autentisering av personer er helt avgjørende for en sikker og tillitsfull dialog, og Signicat er Europas ledende leverandør av digitale identitetsløsninger. Signicats misjon er å tilby teknologi som gjør det mulig for enkeltpersoner, bedrifter og offentlige institusjoner å stole på hverandre i den digitale verden. Under Nobly Talks kan du finne ut mer om mulighetene for å støtte dialogen og utvekslingen av informasjon via signering av dokumenter, sikring av digital identitet og digital signering av dokumenter. I Danmark var Signicat den første sertifiserte MitID-megler, og Signicat tilbyr blant annet løsningene som MitID muliggjør.

Hugin har utviklet et grafisk modelleringsverktøy som gjennom avansert kunstig intelligens hjelper bedrifter og organisasjoner med å ta beslutninger i møte med usikkerhet. Dette kan for eksempel være i forhold til svindel, kredittrisiko, optimalisering av feilhåndtering og i mange andre aspekter. Bruksmulighetene er uendelige, og nettverksteknologien kan bygges inn i alle slags kjernesystemer. Det gir bedrifter, med mange ulike systemer og løsninger, mulighet til å jobbe med sannsynligheter på en effektiv måte og dermed ta bedre beslutninger i hverdagen. De mange daglige små, men riktige beslutningene gir over tid enorme resultater på for eksempel bunnlinje, kundetilfredshet og likviditetsstyring.

Devoteam-konsulentvirksomheten hjelper bedrifter og organisasjoner med å forberede seg på den digitale fremtiden ved blant annet å fokusere på organisasjonens prosesser. Trenden går mot å se prosesser fra en plattformstankegang, hvor prosesser og oppgaver er knyttet sammen. Det kan være både internt, men også i forhold til eksterne systemer. Strategien stiller en rekke nye krav fra implementering i organisasjonen til samarbeidet mellom kunde og leverandør. Alt for å gi en enda bedre kundeopplevelse.

Commercial

Program
28. & 29.
september
2022

Dag 1

11:00Velkommen
11:30Nobly insight
12:00Lunsj
12:45Introduksjon til speed dating-økter
13:00Speed dating økter
13:30Speed dating økter
14:00Speed dating økter
14:30Kake og nettverksbygging
15:15Speed dating økter
15:45Speed dating økter
16:15Keynote speak
17:00Avslutning
18:00Samling i lobbyen
19:00Middag
22:00Fest

Dag 2

09:30God morgen
10:00Case story 1 (Devoteam)
10:40Case story 2 (Velliv)
11:20Case story 3 (Danica Pensjonsforsikring)
12:00Avslutning
12:30God reise hjem

Vil du ha en kollega med deg?

Hvis du har en kollega du har lyst til å ta med, gi beskjed til han eller henne.

Bruk knappen nedenfor.