03.07.2023

Finanstilsynet viser tegn til å stramme grepet om finansvirksomheters håndtering av hvitvaskingsloven

Finanstilsynet viser tegn til å stramme inn håndhevelsen av hvitvaskingsloven. Aktuelle saker tyder på at tilsynet beveger seg raskere fra pålegg til administrative bøter og politianmeldelser. Det er derfor avgjørende å implementere effektive verktøy for å være godt rustet til å overholde kravene i hvitvaskingsloven.

Hvitvasking utgjør en stor samfunnsøkonomisk utfordring, og Hvitvaskingssekretariatet anslår at det årlig hvitvaskes penger for 68 milliarder kroner i Danmark. Dette tilsvarer omtrent 11% av Danmarks årlige offentlige forbruk, som blant annet finansierer vårt helsevesen, utdanningssystem, politi og forsvar.

Utfordringene med hvitvasking har ført til økt fokus på bekjempelse av pengehvitvasking, og derfor er det avgjørende at finansielle virksomheter har implementert effektive verktøy for å overholde gjeldende lovgivning.

«Vi opplever en ekstremt stor vilje blant våre kunder til å etterleve gjeldende hvitvaskingslovgivning. Men det er komplekst, og det kan være vanskelig å holde tritt med både teknologisk og lovmessig utvikling, samtidig som det er vanskelig å følge med på kriminelle metoder for hvitvasking,» sier Christoffer Nielsen, markedssjef for Bank & Finans i konsulentfirmaet Nobly.

Fra pålegg til bøter

For øyeblikket har et dansk leasingselskap mottatt en administrativ bot på millionnivå fra Finanstilsynet fordi de ikke har oppfylt kravene i hvitvaskingsloven. Det ble ikke avdekket hvitvasking i selskapet, men selskapets kontroll og kjennskap til kundene var utilstrekkelig og oppfylte derfor ikke hvitvaskingsloven. Bøteleggingen er et eksempel på behovet for å intensivere innsatsen for å sikre overholdelse av lovgivningen.

I tillegg ble Jyske Bank politianmeldt av Finanstilsynet i slutten av fjoråret etter en hvitvaskingsinspeksjon der tilsynet konstaterte betydelige mangler. Mediet FinansWatch har tidligere rapportert at det sjelden skjer at Finanstilsynet politianmelder en bank for å ikke overholde hvitvaskingsloven. Ifølge mediets beregninger har det kun skjedd åtte ganger siden 2015, og det har vært kollapsede banker, raskelånutlånere og vekselkontorer.

Jakob Dedenroth Bernhoft, jurist og partner i rådgivningsselskapet Fraud React, uttalte til FinansWatch at rapporten fra inspeksjonen i Jyske Bank ligner mange andre inspeksjoner i banker der Finanstilsynet begrenser seg til å gi pålegg. Han mener derfor at politianmeldelsen er et tegn på at tilsynet har fått mindre tålmodighet:

«Jeg kan forestille meg at tålmodigheten blir kortere og kortere, for tilsynet har i lang tid jobbet hardt for å gjøre bankene oppmerksomme på området,» uttalte Jakob Dedenroth Bernhoft til FinansWatch i november i fjor.

Krever handlekraft

Effektive løsninger for overholdelse av hvitvaskingsloven er avgjørende for finansielle virksomheter, og ifølge Christoffer Nielsen handler det i bunn og grunn om å ha en «lisens til å drive», for hvis man ikke overholder lovgivningen, kan det til slutt føre til inndragning av banklisensen.

«Selve hvitvaskingslovgivningen er etter hvert flere år gammel, så det er bemerkelsesverdig hvis man fortsatt ikke har kontroll på håndhevelsen av lovgivningen. Det kan derfor være en motivasjon for at Finanstilsynet nå i større grad beveger seg fra pålegg til administrative bøter og videre til politianmeldelser,» sier Christoffer Nielsen.

Christoffer Nielsen utdyper at etter hvert som årene har gått og implementeringer burde ha funnet sted i landets finansielle virksomheter, er det en naturlig utvikling at Finanstilsynet skjerper måten de straffer selskapene på.

Effektiv håndtering av hvitvaskingsloven

Nobly har spesialisert seg på å levere digitale løsninger for håndtering av hvitvaskingslovgivningen i finansielle virksomheter. Etterspørselen etter Noblys løsninger for håndtering av hvitvaskingsloven øker, noe som indikerer et økt behov for effektive og brukervennlige verktøy for å sikre etterlevelse av reglene.

«Vi har effektivisert prosessene i flere finansielle virksomheter, og det har vist seg å være svært lønnsomt. Vi har spart våre kunder for mange arbeidstimer, og vi får utelukkende positive tilbakemeldinger,» sier Christoffer Nielsen.

Med Noblys hjelp kan finansielle virksomheter effektivisere sine prosesser, redusere risikoen og sikre at de spiller en viktig rolle i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Nobly bidrar til å skape et mer gjennomsiktig og sikkert finansielt system som gagner både virksomheter og samfunnet som helhet. Kontakt oss i dag for å høre hvordan vi best kan hjelpe dere.

Bli klokere på bekjempelse av hvitvasking på Nobly Talks 2023

Hvis du er nysgjerrig på hvitvaskingsloven og hvordan du best sikrer din virksomhet i forhold til etterlevelse av gjeldende lovgivning, er du hjertelig velkommen til å delta på Nobly Talks 2023 den 21.-22. september. Her kan du blant annet oppleve Anders Vogelsang, som i sitt arbeid som sjefskonsulent hos PET gir deg innsikt i arbeidet med bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Newsletter signup