08.06.2023

Arbeidsplassen i fremtiden: Slik kombinerer du hjemmearbeid med økt compliance i finanssektoren.

Pandemien har vært en katalysator for økt digitalisering og fleksible arbeidsrammer i forsikringssektoren. Overgangen har skapt behov for å styrke sikkerheten rundt personsensitiv kundeinformasjon, og her opplever Nobly en økende etterspørsel etter digitale løsninger.

Under pandemien måtte forsikringsselskapene tilpasse seg over natten med ny teknologi og økt fleksibilitet. Kundene skulle betjenes digitalt, og de ansatte måtte løse oppgavene eksternt. Det nødvendige og intensive fokuset på digitalisering har også skapt behov for å styrke sikkerheten rundt kundenes sensitive personopplysninger.

«Pandemien har bidratt til å fremskynde digitaliseringen i forsikringssektoren. Tidligere manuelle oppgaver er nå blitt digitalisert og har fulgt med forsikringsansatte inn på hjemmekontoret.» Sikkerhet er et viktig fokus i ethvert forsikringsselskap, som krever intelligente løsninger. Med digitalisering og flytende arbeidstid er det derfor behov for å øke sikkerheten rundt håndteringen av personsensitiv kundeinformasjon», sier Claus Heuck, markedsansvarlig for Forsikring & Pensjon i IT- og konsulentselskapet Nobly.

Overgangen fra sikkerhetskontroll på arbeidsplassen til hjemmet har satt i gang en digital transformasjon i forsikringssektoren. Her kan Nobly hjelpe forsikringsselskaper med profesjonell rådgivning og implementering av Noblys digitale skadeløsninger.

Digitalisering er fremtiden

Ifølge den aktuelle rapporten «What is the future of work» fra analyse- og konsulentfirmaet McKinsey, har pandemien akselerert noen bredere trender.

Disse vil fortsette å transformere måten vi arbeider på. Det handler om fjernarbeid og virtuelle møter, økt e-handel og andre former for virtuelle transaksjoner, samt raskere adopsjon av digital teknologi.

Digitalisering av arbeidsprosesser og økende etterspørsel blant ansatte etter større fleksibilitet har raskt blitt den nye normalen. Derfor må forsikringsselskaper ifølge Claus Heuck styrke innsatsen sin enda mer i fremtiden.

Automasjon av manuelle oppgaver er avgjørende fordi ansatte kan flytte fokus fra å utføre oppgaver med lav merverdi til verdiskapende oppgaver der det er behov for faglig kompetanse. For å kunne rekruttere nye talenter i forsikringsbransjen er det også avgjørende at forsikringsselskapene kan tilby fleksible arbeidsrammer, fordi fremtidens ansatte forventer dette av sin arbeidsplass.

En annen betydelig og ofte oversett fordel med digitalisering og fleksibilitet i arbeidsrammer er at forsikringsselskapene generelt reduserer transporten til og fra arbeidsplassen, noe som dermed styrker bedriftenes CSR-strategi og miljøpolitikk.

Trenger du faglige råd for digitalisering og sikkerhetsoptimalisering av arbeidsprosessene i ditt forsikringsselskap, kan vi med vår digitale kompetanse hjelpe deg på rett vei ved å implementere Noblys Digital Claim Solutions, som letter dine arbeidsprosesser, øker sikkerheten, styrker retensjonen og tiltrekker seg nye ansatte.

KONTAKTINFO

Claus Heuck
Market Manager, Forsikring & Pension
ch@nobly.dk
+45 28 78 69 58

Newsletter signup