09.03.2023

Sesong for stormskader: Virtuell inspeksjon effektiviserer skadeprosessen

Nordmenn opplever hvert år stormskader, og dette medfører ofte en stor arbeidsbyrde for landets forsikringsselskaper. Med OnBase OnSite blir det mulig å gjøre virtuell befaring av skadene, slik at skadeprosessen fremskyndes, kundetilfredsheten øker og kostnadene reduseres.

Veien med trær i stormvær med regn og vind, Danmark
Årstiden byr på stormskader. Vær forberedt med virtuell inspeksjon.

Stormer kan føre til oversvømmelser, veltede trær og skader på bygninger og infrastruktur, og dette øker presset på forsikringsselskapene som opplever toppbelastning med inspeksjon av stormskader. Antall skader samtidig øker selskapenes ekspedisjonstid og kostnadene ved å vurdere skadene. Derfor etterspør forsikringsbransjen innovative løsninger for å optimalisere skadeprosessen. En løsning på dette er virtuell inspeksjon.

Effektiviser prosessen med virtuell inspeksjon

Hos Nobly tilbyr vi den fullstendig digitaliserte skadeanmeldelses- og inspeksjonsløsningen OnBase OnSite, hvor kundene selv står for virtuell inspeksjon og dokumentasjon av stormskadene på deres bolig. På denne måten sparer forsikringsselskapene de økonomiske kostnadene ved å sende takstmenn fysisk ut til befaring av hver enkelt skadesak.

«Fordelen med å implementere virtuelle inspeksjoner er at det gir forsikringsselskapene en konkurransefordel fordi de kan tilby en mer moderne og fleksibel løsning til kundene,» sier Claus Heuck, markedssjef for forsikring og pensjon hos Nobly.

Med OnBase OnSite får kunden muligheten til å dokumentere skaden ovenfor forsikringsselskapet og håndverkere i sanntid. Programvaren gir kunden mulighet til å ta opp live video, lyd og bilder fra inspeksjonsstedet, slik at skademedarbeidere eller takstmenn får øyeblikkelig tilgang til all relevant informasjon.

Raskere enn noen gang før

Ved å integrere OnBase OnSite som inspeksjonsredskap kan forsikringsselskapene forberede seg på perioder med økt arbeidspress.

«Man får tilgang til skadedokumentasjon 80 prosent raskere enn med tidligere brukte løsninger, og dette øker blant annet kundetilfredsheten betydelig,» sier Claus Heuck.

Med OnBase OnSite kan forsikringsselskapene redusere sine inspeksjonskostnader med opptil NOK 4.500 per inspeksjon og samtidig redusere behandlingstiden.

Skal vi også hjelpe dere?

Effektiviser deres skadeprosesser med OnBase OnSite. Med vår digitale løsning kan dere redusere inspeksjonskostnadene og øke kundetilfredsheten. Kontakt oss allerede i dag og hør mer om hvordan vi kan hjelpe dere med å optimalisere deres besiktigelsesprosesser.

Newsletter signup