07.02.2023

Nobly blir for tredje gang utnevnt som den sterkeste ECM/ESDH-leverandøren av Devoteam

For tredje året på rad blir Nobly og plattformen OnBase, i en rapport utarbeidet av Devoteam, samlet sett utpekt som den sterkeste leverandøren innen ECM/ESDH.

Vi er svært stolte over at Nobly enda en gang – og til og med for 3. år på rad – har blitt kåret som den sterkeste leverandøren samlet sett innen ECM/ESDH-løsninger i Devoteams rapport. Dette viser at vi fortsetter å levere høy kvalitet med fokus på våre kunders behov, og at våre løsninger er blant de beste på markedet.

Nobly og OnBase rangeres høyest av Devoteam

For tredje år på rad er Nobly og plattformen OnBase, i en rapport utarbeidet av Devoteam, samlet sett utnevnt som den sterkeste ECM/ESDH-leverandøren. Devoteam har vurdert 12 av de ledende ESDH/ECM-løsningene på det danske markedet av leverandører med løsninger som retter seg mot både private og offentlige virksomheter.

Resultatene viser at Nobly og OnBase oppnår et gjennomsnitt på 9,6 av 10 i en samlet vurdering på en rekke parametere:

Nobly og OnBase er bedre enn gjennomsnittet på alle parametere.

Brukergrensesnitt 8,3 ud av 10
Sikkerhet og compliance 10 av 10
Integrasjon og datautveksling 9,5 av 10
Datastruktur og metadata 9,8 av 10
Søk 10 av 10
Prosess og automatisering 9,6 av 10
Microsoft Office/365 integrasjon 9,6 ud av 10
Rapportering og oversikt 10 av 10
Samarbeid og produktivitet 9,6 av 10

Vil være kundenes foretrukne valg innen ECM/ESDH-løsninger

Hos Nobly har vi jobbet hardt for at de finansielle bedriftene enkelt og effektivt kan oppfylle de mange nye compliance-kravene. Nobly har bygget en helt ny tilnærming til oppgave- og prosessstyring, direkte integrert i kjerne-teknologien, som sikrer at standardløsningene kommer raskere i drift. Dette er til stor glede for kundene, som får nytte av besparelsene.

De ressursene og tiden som normalt skulle brukes til å oppfylle disse kravene, blir betydelig mindre, og bankene unngår å videreføre de økte driftskostnadene til sine kunder, som allerede opplever høyere renter.

Sterk integrasjonsplattform

Devoteam skriver blant annet: «Løsningen står sterkt som integrasjonsplattform, da API-ene har en lang rekke integrasjonskomponenter og faste databaser for databaseintegrasjoner som kunder kan utnytte. Løsningen tilbyr også low-code utviklingsmuligheter, som flere kunder påpeker som en av fordelene ved løsningen, siden de selv kan konfigurere nye prosesser og dokumenttyper uten å involvere leverandøren.»

Nobly skjærer dypere inn i kjerneprosessene i den finansielle sektoren med positive resultater, som tilfredse kunder, forbedret integrasjon med andre systemer, økt sikkerhet og så videre. I tillegg tilbyr Nobly også programvareutvikling utenfor OnBase-plattformen hvis det er behov for det. Dette reflekteres i analyseresultatene, som vi er både stolte av og ydmyke over.

Fremtidige forbedringer av OnBase

Noblys dedikerte innsats overfor bransjen er fortsatt i oppstartsfasen, så kundene vil oppleve en rekke spennende tiltak i 2023, som forhåpentligvis vil legge ytterligere press på konkurrentene i Norden.

OnBase er utviklet av Hyland, så fremtidige funksjoner og forbedringer avhenger av Hylands beslutninger. Ifølge Nobly dreier noen av forbedringene som er på vei seg om brukeropplevelse og integrasjon med samarbeidssupporterende programvare som Zoom, Confluence og Google Docs.

I tillegg økes fokuset på de standardløsningene som støtter spesielle behov hos Noblys kundesegmenter, som f.eks. Anti-Money-Laundering, Digital Inspeksjon og Compliance, inkludert 100% GDPR-støtte og overholdelse av de høyeste standardene innen IT-sikkerhet. Samtidig vil det de kommende årene være fokus på cloudoptimaliseringer og API-forbedringer, slik at det kan tilbys flere «off the shelf»-integrasjoner.

Vil være kundenes foretrukne valg innen ECM/ESDH-løsninger

Vi er svært stolte over at Nobly enda en gang – og til og med for 3. år på rad – har blitt kåret som den sterkeste leverandøren samlet sett innen ECM/ESDH-løsninger i Devoteams rapport. Dette viser at vi fortsetter å levere høy kvalitet med fokus på våre kunders behov, og at våre løsninger er blant de beste på markedet. Vi gleder oss til å fortsette med å levere innovative løsninger og støtte våre kunders digitale transformasjoner.

Newsletter signup