17.01.2023

Modernisering av bankdatasentrene krever strategiske partnerskap

Bankdatasentrene i Danmark står overfor en transformasjon fra gammel til ny teknologi, og ifølge adm. direktør i bankdatasenteret BEC kaller prosessen på flere partnerskap.

De danske bankdatasentrene leverer IT-systemer til finanssektoren, og i Danmark finnes det tre store datasentre som utvikler og drifter IT-løsninger for nesten alle danske banker og sparekasser. Det de har felles, er en kommende IT-transformasjon.

En av de danske datasentrene er BEC, som leverer IT til blant annet Nykredit, Spar Nord Bank og Nationalbanken. Adm. direktør i BEC, Jesper Nielsen, har tidligere fortalt til FinansWatch at datasentrenes største utfordring vil være å fase ut gammel teknologi:

«På den lange bane er den største utfordringen for oss å finne ut hvordan vi kommer inn i en verden av ny teknologi, og i hvilken hastighet vi faser ut våre legacy-systemer.»

Datasentrene er mastodonter i finanssektoren som skal gjennomgå en transformasjon til nyere teknologi, og for topchefen i BEC er løsningen helt klar.

«Vi vil trenge en masse partnerskap,» sier Jesper Nielsen til FinansWatch.

Strategiske partnerskap er veien frem

Kravene til teknologi utvikler seg hele tiden. Nye produkter må utvikles kontinuerlig, og økt compliance må håndteres. Governance er kommet for å bli, og det vil bare bli mer komplisert og omfattende å håndtere økende krav som antihvitvasking.

«Tiden er kommet for at etablerte finansielle aktører må inngå nye partnerskap. Det sikrer at man kan demme opp for de nye digitale frontløperne i finanssektoren,» sier Christoffer Nielsen, markedssjef for Bank & Finans hos Nobly.

Han poengterer i denne sammenhengen at det er helt riktig av BEC å prioritere løsninger som allerede finnes ved å inngå strategiske partnerskap med spesialister innen hvert sitt område.

«Det er en lang vei å gå og det er en enorm transformasjon fra gammel teknologi til ny teknologi som må deles opp i flere faser. Datasentrene har derfor også innsett at de ikke nødvendigvis må være eksperter på alt,» sier Christoffer Nielsen.

Nettopp dette poenget understreker en nylig rapport fra den internasjonale konsulentselskapet McKinsey. I rapporten «Reshaping retail banks: Enhancing banking for the next digital age» fremheves det blant annet at bankene i fremtiden må utvikle digitale plattformer som støtter hele verdikjeden i banken. Bankene må også utvikle en omfattende datainfrastruktur og digital markedsføringsmotor som tilbyr personlige budskap som forutsier individuelle kundebehov.

Smidige prosesser sparer ressurser

Hos Nobly ønsker man å selvsagt tilby sine kompetanser og tjenester til datasentrene. Ved å inngå et strategisk partnerskap med Nobly vil det for eksempel være mulig å effektivisere prosessene i forbindelse med kredittvurdering samt effektiv og personlig kundekommunikasjon.

«Grunnleggende handler det om å ha tilgang til riktig data og kundeinformasjon for å sikre et fullt transparent bilde. På denne måten kan man sikre en rask og effektiv prosess som oppfyller compliancekravene for for eksempel antihvitvasking, GDPR og setter kundeopplevelsen i fokus,» sier Christoffer Nielsen.

Nobly er et av Europas ledende konsulentselskaper på OnBase-plattformen fra amerikanske Hyland, som av Gartner Group er vurdert som den beste Content Service-løsningen på markedet. Hyland har over 30 år i markedet og mer enn 2000 kunder i finanssektoren globalt. Plattformen kan ifølge Christoffer Nielsen skaleres opp til at et datasenter kan bruke plattformen sentralt og distribuere løsningene til bankene.

«Vi kan automatisere mange ressurstunge arbeidsgangene der organisasjonen kanskje tidligere har løst arbeidet manuelt, brukt verdifull tid på å gjenta inn kundeinformasjon som allerede finnes hos banken, mistet et åpenbart åpnet vindu for mer salg til potensielle kunder, men som i stedet ikke opplever noen proaktiv oppførsel. Vi skyver våre kunders bruk av ny teknologi fremover – hver dag,» sier Christoffer Nielsen.

Nobly er en IT- og konsulentvirksomhet grunnlagt i 2011, som gjør komplekse arbeidsgangene enkle ved å fokusere på effektivitet og bunnlinje. I finanssektoren betjener Nobly store nordiske finansielle selskaper.

Newsletter signup