20.12.2022

Nobly sier takk for et godt år – og på gjensyn i 2023

Nobly har hatt et rekordår målt både i omsetning og sysselsetting av nyansatte. Jesper Frank (administrerende direktør) har derfor store forventninger til 2023 med etablering i et nytt marked og ytterligere konsolidering i de eksisterende.

Administrerende direktør i Nobly, Jesper Frank på Nobly Talks 2022

«2022 er året vi har økt virksomheten vår mest», sier Jesper Frank, som har vært administrerende direktør i Nobly siden 2020. I år oppnår selskapet dermed en omsetning på over 50 millioner kroner.

Ifølge Jesper Frank er en av hovedforklaringene at Nobly utarbeidet en ny strategi på slutten av 2021 med et skarpere fokus på de områdene hvor selskapet har best forutsetninger for å skape verdier for kundene. Strategien resulterte i fokus på to hovedområder: Finansmarkedet og folkehelse. Dette har gitt et viktig fokus i dialogen med kunder og en styrket struktur i overlevering av prosjekter.

”De mange interne endringene vi gjennomførte i organisasjonen vår i 2021 har skapt grunnlaget for at vi kan vokse slik vi har gjort,” sier Jesper Frank.

Vekst over hele linjen

Mange bedrifter har opplevd store utfordringer i forbindelse med pandemien, og i tillegg er det generelt vanskelig å tiltrekke seg kvalifisert personell i IT-bransjen. Til tross for det har Nobly hatt suksess med å ansette 15 nye kolleger det siste året i både Danmark og Norge.

«Jeg er virkelig stolt av kombinasjonen, at vi har lykkes med å få med oss mange nye, dyktige kolleger, samtidig som vi har skapt vekst i inntekter uten å sette bunnlinjen ut av kontroll,» sier Jesper Frank.

Han understreker også at Nobly har lykkes med å skape en attraktiv balanse mellom jobb og privatliv med høy grad av fleksibilitet blant ansatte, noe som har styrket trivselen på arbeidsplassen i enda større grad.

Trygghet for kundene

Nobly har generelt gått gjennom en viktig transformasjon, hvor selskapet har flyttet fokus fra å være en timebasert virksomhet til å tilby verdiskapende løsninger.

”Vår nye tilnærming gir oss et helt annet uttrykk når vi går ut til kundene med konkrete løsninger som vi vet fungerer og utgjør en stor forskjell fordi vi har levert dem i lignende organisasjoner”, sier Jesper Frank.

Som programvare- og konsulentselskap er det også avgjørende å kunne gi kundene trygghet. Derfor har Nobly nå for andre gang gjennomgått en omfattende ISAE 3000 prosess, som resulterer i en compliance statement i forhold til GDPR og IT-sikkerhet, utarbeidet av EY.

«I vår bransje er det selvfølgelig et stort fokus på GDPR og IT-sikkerhet, og mange av våre kunder anser våre løsninger som kritisk outsourcing. Derfor må vi være svært etterrettelige i forhold til sikkerhet. Det gir kundene stor trygghet at de vet at de kan stole på Nobly som sin leverandør,” sier Jesper Frank.

Viktig å gi noe tilbake

Året 2022 var også det første året der Nobly inviterte kunder til selskapets egen konferanse under navnet Nobly Talks.

«Vi har skapt en god kundebase, og dette gir grunnlag for å gjennomføre aktiviteter som er rettet mot våre kunder. Derfor bestemte vi oss i år for å invitere til Nobly Talks for å gi noe tilbake til kundene våre og involvere dem i enda større grad,» sier Jesper Frank.

Under Nobly Talks fikk kundene både innsikt i Nobly og ekstern innsikt i ulike kunnskapsområder med stor relevans for kundene. Blant annet med presentasjoner fra kunder og årets Key Note Speaker, Kyle Blair, som er leder for Global FSI Practice hos Hyland.

«Konferansen vår ble veldig godt mottatt, og jeg er sikker på at Nobly Talks vil bli en gjentagende begivenhet som vokser i størrelse år for år. Samtidig er jeg veldig stolt over måten vår organisasjon gjennomførte konferansen på. Det hele gikk veldig bra,” sier Jesper Frank.

Nytt år, nye muligheter

Det har vært et godt år for Nobly, og derfor har Jesper Frank også store forventninger til 2023, hvor han ser frem til å ta imot nye kunder. Nobly skal for eksempel utvide til Finland i 2023, og her vil fokus i første omgang være på folkehelse.

”Det er mange interessante muligheter på det finske markedet som passer våre løsninger veldig godt,” sier Jesper Frank.

Mens det er et stort markedspotensiale for Nobly i både Finland og Sverige, er det ifølge Jesper Frank fortsatt mye forretning for Nobly i Danmark og Norge. Fokus vil fortsatt være finanssegmentet og folkehelse, som Nobly jobber strategisk med på sin fortsatte vekstreise.

Nobly ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en god jul og et godt nytt år!

Newsletter signup