13.12.2022

Stort uutnyttet potensial for skadeforebygging i forsikringssektoren

Skadeforebygging er en gevinst for både forsikringsselskaper og kunder. Men det er bare én av tre kunder som har fått råd fra selskapet sitt om skadeforebygging. Potensialet for databasert, personlig og proaktiv kundekommunikasjon er derfor stort.

Som forsikringskunde har du kanskje opplevd å få en melding fra forsikringsselskapet ditt før storm eller skybrudd med råd om hva du kan gjøre for å forebygge skader. Men det er faktisk langt fra alle forsikringskunder som har opplevd den tjenesten. Ifølge en analyse fra EPSI Rating Denmark har kun hver tredje kunde fått råd om skadeforebygging.

”Det er i alles interesse at skaden minimeres. Enhver skadekundereise bør derfor starte med forebygging for å unngå skader,» sier Claus Heuck, markedssjef for forsikring og pensjon i Nobly.

Selv om både forsikringsselskaper og kunder drar nytte av skadeforebygging, mottar ikke flertallet av danske forsikringskunder forebyggende informasjon fra selskapet sitt. Eller de blir ikke gjort kjent med informasjonen i tilstrekkelig grad.

Utnytt det fulle potensialet til kundedata

Når forsikringsselskapene skal prise forsikringer, bruker selskapene i stor grad data for å fastsette premien. Bor du for eksempel i et område med større risiko for vannskader eller innbrudd, vil prisen på forsikringen reguleres deretter. Men ifølge Claus Heuck har kundedata et stort uutnyttet potensial i forhold til skadeforebygging:

Mitt inntrykk er at de fleste forsikringsselskaper gjør noe i forhold til skadeforebygging i en eller annen grad. Men generelt sett bør forsikringsselskapene bli enda bedre til å sette sammen dataene sine fra forsikringspriser til proaktiv kunderådgivning. Det er et stort potensial i å bruke data til å kommunisere med kundene på en personlig måte slik at de kan forebygge skader.»

Personlig skadeforebygging

Ser man nærmere på gapet mellom laveste og høyeste andel blant forsikringsselskapenes skadeforebyggende innsats, er det 30 prosentpoeng forskjell mellom bunn og topp i forhold til om kundene har opplevd skadeforebyggende råd fra selskapet sitt.

”Noen forsikringsselskaper har ikke like gode muligheter som andre selskaper til å gjøre målrettet skadeforebygging. De kan først og fremst gi generelle skadeforebyggende råd til sine kunder. Forskjellen ligger i hvor godt granulert selskapenes data er, og hvor dyktige og raske de er til å bruke data til relevant skadeforebyggende informasjon for sine kunder,» sier Claus Heuck.

God kundekommunikasjon handler om å kommunisere direkte og tydelig med sine kunder, og hos Nobly er vi eksperter på å implementere Customer Communications Management (CCM). Vi bruker Hylands kundekommunikasjonsløsning Content Composer, som gjør det mulig å automatisere personskadeforebygging. Kontakt oss til slutt for å finne ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift å dra nytte av de mange fordelene med skadeforebygging.

Om analysen fra Epsi Rating Danmark

EPSI Rating Denmark utfører uavhengige og regelmessige målinger av kundetilfredshet i ulike sektorer som bank, pensjon og forsikring. Analysen av den danske forsikringsbransjen er fra 2021 og basert på 4.109 intervjuer med danske privatkunder.

KONTAKTINFO

Claus Heuck
Market Manager, Forsikring & Pension
ch@nobly.dk
+45 28 78 69 58

Newsletter signup