06.09.2022

Pensjonsselskapene satser på automatisering for å sikre lovkrav

Sanksjonene mot Russland har generelt skjerpet FSAs fokus på finanssektoren. Dette har blant annet utløst pålegg til danske pensjonsselskaper om å utføre mer intensiv screening av pensjonskunder. Nettopp derfor satser flere pensjonsselskaper på automatisering for å sikre lovkrav og redusere administrasjonskostnadene.

En historisk stor generasjon dansker går av med pensjon i årene som kommer. Dette skjer samtidig som myndighetene skjerper fokuset på screening av pensjonskunder. Dette krever intelligente løsninger som kan effektivisere sektorens arbeidsflyter, og ifølge IT- og konsulentselskapet Nobly satser mange pensjonsselskaper på økt digitalisering og automatisering.

”Danske pensjonsselskaper er underlagt en lang rekke krav fra myndighetene, som ofte skaper administrative flaskehalser. Dette får derfor mange pensjonsselskaper til å utforske mulighetene for automatisering», sier Christoffer Nielsen, markedssjef for Bank & Finans i Nobly.

Økt fokus på tilsyn

Reglene for screening av danske pensjonskunder er ikke endret på grunn av sanksjonene mot Russland. Men det danske finanstilsynet har bekreftet at det generelt sett har styrket innsatsen med tilsyn for å sikre at blant annet danske pensjonsselskaper oppfyller lovkravene for screening av pensjonskunder. Det betyr at danske pensjonsselskaper allerede har fått pålegg om å screene sine pensjonskunder på månedlig basis i forbindelse med pensjonsutbetalinger.

For tiden har regjeringen også publisert en oppdatert nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Strategien fokuserer blant annet på å skape mer effektive prosedyrer for kundekunnskap og transaksjonsovervåking hos for eksempel pensjonsselskaper. Regjeringen foreslår også at digitale og teknologiske løsninger skal være en avgjørende del av kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Automatisering letter trykket

Myndighetenes økte fokus på månedlige screeninger av pensjonskunder har satt ekstra press på pensjonsselskapenes ressurser. Derfor opplever Nobly et økt behov for rådgivning om digitale løsninger fra kunder i pensjonssektoren.

«Når vi gir råd til kundene våre, tar vi ofte kontakt med relevante myndigheter for å sikre at våre løsninger alltid er i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved hjelp av digitalisering og automatisering skaper vi effektive og tidsbesparende arbeidsprosesser, slik at for eksempel pensjonsselskaper ved screening av pensjonskunder reduserer sine økonomiske kostnader og oppfyller lovkravene – og dette kommer til syvende og sist danske pensjonskunder til gode.», sier Christoffer Nielsen.

Trenger du også faglige råd om automatisering av dine arbeidsprosesser, inkludert screening av pensjonskunder, er Noblys spesialister alltid tilgjengelige med ekspertise på skreddersydde løsninger for akkurat dine behov.

KONTAKTINFO

Christoffer Nielsen
Market Manager, Bank & Finans
cn@nobly.dk
+45 30 54 21 54

Newsletter signup