02.05.2022

Digitalisering skaper mest mulig tid for pasientene

IT-konsulentselskapet Nobly har nettopp inngått avtale med enda en region i Danmark, og blir dermed en ny partner i drift og utvikling av Helseplattformens pasientarkiv. Avtalen skal sikre stabilitet i helsesektorens IT-drift og frigjøre ressurser gjennom økt digitalisering.

IT-konsulentselskapet Nobly signerte nylig en avtale med den fjerde regionen i Danmark om å overta drift og videreutvikling av regionens arkivfunksjon bak Helseplattformen, som gir helsesektoren enkel og rask tilgang til pasientinformasjon.

Sparing av nødvendige ressurser

Ifølge Noblys forretningsutviklingsdirektør og partner, Morten Have, vil selskapets fremtidige drift av IT-systemet effektivisere prosessen med å samle inn og optimalisere pasientinformasjon og spare nødvendige ressurser i en allerede presset sektor.

Fremover vil regionen med overgangen til Nobly få tilgang til 30 spesialiserte ansatte i OnBase-systemet, som i dag har kunnskap om driften av Helseplattformen. Den nye samarbeidsavtalen innebærer at Regionen får tilgang til direkte støtte gjennom Nobly, som kan gi umiddelbar støtte i egen regi dersom det oppstår driftsutfordringer.

Merverdi

For Nobly betyr avtalen med regionen at man i enda større grad kan jobbe strategisk med de danske regionene, fordi Nobly nå samarbeider med fire av landets fem regioner.

«Rent samfunnsmessig har det en stor positiv effekt at det vi gjør i en region også kan skaleres til de andre regionene. Det betyr at vi har mulighet til å skape bedre økonomiske løsninger for regionene, fordi vi kan lage en rekke fellesløsninger, som derfor har en større nytteverdi og til syvende og sist skaper mest mulig tid for pasientene», sier Morten Have.

Internasjonalt potensial

Noblys markedsposisjon er ifølge Morten Have styrket med utvidelsen av en ny region i helsesektoren, og dette gir nye muligheter til å satse mer på det internasjonale markedet:

”Med enda en region om bord er vi klare til å satse ytterligere på helsesektoren, og vi vil også øke fokuset på Skandinavia,» sier Morten Have.

Nobly har siden 2011 implementert og driftet forretningskritiske IT-løsninger for et stort antall kunder innenfor blant annet finanssektoren, produksjonsindustrien og de danske regionene. Nobly ønsker i fremtiden å satse enda mer på helsesektorer i resten av Skandinavia, og andre deler av Norden slik som for eksempel Finland, hvor teknologien ligger langt fremme.

KONTAKTINFO

Morten Have
Forretningsutviklingsdirektør & Partner i Nobly
mh@nobly.dk
+45 27 51 30 00

Newsletter signup