11.04.2022

Det går bra for Nobly i Norge

På bare fire år har Norge blitt et sentralt og viktig marked for Nobly

”Det har gått veldig bra for Nobly i Norge. Siden vår etablering i det norske markedet og i løpet av en periode på fire år, har vi lykkes med å etablere et samarbeid med noen av Norges største finansselskaper og offentlige helseforetak, hvor vår virksomhet bare vokser og vokser. Vi er godt fornøyd med denne utviklingen og ikke minst det gode samarbeidet vi har med våre norske kunder. Utviklingen har selvsagt også styrket våre planer om ekspansjon i andre land, sier adm. dir. Dir. Jesper Frank.

Det hele startet i 2018, da Nobly bestemte seg for å etablere eget selskap i Norge, og kort tid etter etableringen sikret Nobly sin første avtale med et større finansselskap i tillegg til avtaler med norske offentlige helseforetak.

En vellykket etablering og økt fokus på det norske markedet resulterte i flere store avtaler med store finansselskap innen bank, forsikring og pensjon.

Lokal tilstedeværelse er viktig

Til tross for at dansker og nordmenn deler mange felles kulturelle verdier, betyr det noe for våre norske kunder at Nobly er representert ved en norsk organisasjon som kan være fysisk til stede når det er nødvendig, og ifølge Adm. Dir. Jesper Frank, vert viktig i forhold til selskapets positive utvikling i Norge.

Nobly jobber med digitalisering og effektivisering av kundenes kjernevirksomhetsprosesser. Sentrale dokumentarkiv gir daglige utfordringer for mange virksomheter når det gjelder etterlevelse av retningslinjer og myndighetskrav. Vi ser også et økende behov for integrasjon med offentlige tjenesteleverandører, noe som skaper økt digitalisering, automatisering og effektivitet. Den digitale transformasjonen er helt avgjørende for etterlevelse av styringen finansselskaper er underlagt, for eksempel i forhold til GDPR, hvitvasking og andre regulatoriske krav, som er i stadig endring.

Riktige digitale plattformer er avgjørende for virksomheters effektivitet på kort sikt, men også på lang sikt, hvor nye krav og behov skal implementeres raskt og skape kontinuerlig verdi for kundene i form av effektiviseringer og automatisering. Noblys samarbeid med kundene er essensielt for å kunne levere den riktige og fremtidssikre løsningen for kundene.

Øker med tre konsulenter

Nobly planlegger å utvide det norske teamet på Oslo-kontoret så snart som mulig med ytterligere 3-4 forretnings- og implementeringskonsulenter. Disse skal fungere som rådgivende konsulenter og betjene et stadig økende antall norske kunder, slik at Nobly kan fortsette den gode utviklingen vi har sett på det norske markedet.

Newsletter signup