29.03.2022

Nobly får en ny visuell identitet

Nobly lanserer en ny visuell identitet, som inkluderer en ny nettside og en ny logo.

I øyehøyde med kundene

Som del av en lengre vekstreise har Nobly nå valgt å endre sin visuelle identitet til et mer moderne og tidsriktig design med økt fokus på kundene. Et større fokus på å snakke inn i kundenes verdener viser at Nobly har endret kurs, har blitt mer selvstendig og løsriver seg mer fra kun å snakke om Hyland-teknologi. Med mindre fokus på Hylands teknologiske løsninger kan Nobly i stedet nå raskere ut til de bransjene og grenene du ønsker å satse på – der folk flest føler seg hjemme.

«I utgangspunktet handler vår nye nettside og endrede visuelle identitet om å snakke i øyehøyde med kundene våre. I stedet for å legge vekt på en mer teknisk introduksjon og gjennomgang av Hylands plattform og løsninger, ønsker vi å reflektere utfordringene utvalgte bransjer jobber med. Kundene må finne inspirasjon og svar på sine utfordringer på nettsiden vår.” sier Thomas Varen, salgsdirektør i Nobly.

En ambisiøs vekstreise

De neste 3 årene står Nobly foran en svært ambisiøs vekstreise, hvor det i utgangspunktet er stort fokus på tre spesifikke bransjer, som Nobly i dag primært samarbeider med.

«Det store flertallet av salget begynner lenge før kundene fysisk tar kontakt med Nobly. Vi må gjøre oss mye mer relevante før selve dialogen starter. Dette gjør vi ved å åpne opp tre universer – 3 industrivertikaler; Bank/finans, forsikring/pensjon og helse.» forklarer Thomas Varen.

Når du som kunde hos Nobly går inn på Noblys nettsider, må det være mulighet for raskt å dykke ned i de ulike bransjene. Her skal kundene kunne finne ideer og inspirasjon fra andre kunder som forteller om hvordan en lignende eller en helt annen utfordring ble løst for dem.

«Våre kunder vil selvsagt kunne lese og se vårt tilbud om bransjens generelle situasjon, utfordringer og muligheter. For eksempel sliter mange finansinstitusjoner med å effektivisere hele anti-hvitvaskingsprosessen. Problemets størrelse og aktualitet gjør at Nobly må ha et forslag til en teknologisk løsning på dette problemet, som vi naturligvis har – det må bare være enkelt for kundene våre å finne informasjonen og kunnskapen om hvordan Nobly løser det.» sier Thomas Varan.

Noblys nye nettside blir et viktig samlingspunkt for kundene og en plattform med mange nye initiativ – for eksempel med mulighet for tilgang til ulike arrangementer og webinarer. Et fokus på å være relevant for bransjen blir kilden for å bygge Noblys fremtidsvisjoner og løsninger på de bransjespesifikke problemstillingene.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Thomas Varan, Salgsdirektør i Nobly, 30 20 17 43

Newsletter signup