25.05.2021

AL Finans bekjemper hvitvasking med ny IT-plattform

Pressemelding - AL Finans bekjemper hvitvasking med ny IT-plattform

Banker, finansierings- og leasingselskaper er underlagt strenge lovkrav i kampen mot hvitvasking og finansiering av terrorisme. For å sikre rask, sikker og effektiv saksbehandling underlagt gjeldende lovverk, har AL Finans styrket deres digitale arbeidsflyter, risikoklassifisering og dokumenthåndtering med en moderne IT-plattform levert av Nobly A/S. I samarbeid med konsulenthuset Nobly står AL Finans nå bedre rustet i kampen mot hvitvasking, med bl.a. automatisk PEP- og sanksjonsscreening av kunder og reelle eiere av virksomheter.

AL Finans opererer i et svært transaksjonsorientert miljø, hvor sikker og effektiv saksbehandling og raske responstider er avgjørende for konkurranseevnen. Høsten 2020 startet finansieringsselskapet et samarbeid med konsulenthuset Nobly om etablering av et nytt og effektivt anti-hvitvaskingssystem.

”Vår tilnærming fra starten var et ønske om å etablere et moderne AML-system, det vil si et anti-hvitvaskingssystem. Vi trengte en finmasket og konsekvent screening i vår onboarding-prosess av nye kunder og vår pågående due diligence, fra PEP og sanksjonsscreening av kunder og reelle eiere av selskaper, til screening av terrorlister osv. Alt for å kunne identifisere risikoklassifiseringer automatisk og overholde gjeldende lovverk, som fortløpende oppdateres”, sier Johan Ploug Aagaard, direktør for strategi og forretningsutvikling i AL Finans.

AL Finans valgte IT-plattformen OnBase, som er en sterk integrasjonsplattform og en effektiv motor for håndtering av AML, og som er fullt integrert med AL Finans sine kundevendte systemer. Fleksibiliteten i systemet ble satt på prøve kort tid etter første del av implementeringen, da det kom nye strengere lovkrav i forbindelse med rapportering av statsborgerskap. En tilstand som alle i bransjen til stadighet lever under. Tillegget til eksisterende risikoklassifisering var enkelt og greit, og det samme var de andre lagene med ny funksjonalitet som senere ble lagt til systemet hos AL Finans.

Standardløsningen tilpasset AL Finans utfører søk og kryssjekker i relevante databaser, hvoretter det produseres en risikoklassifisering automatisk. Dette har resultert i betydelige tidsbesparelser når ansatte frigjøres fra manuelt taste-/oppslagsarbeid, men viktigst av alt har løsningen gjort det ekstremt vanskelig for kriminelle å hvitvaske penger. De store tidsbesparelsene driver selskapets vekstplaner, forklarer Johan Ploug Aagaard:

”Hvis vi tar utgangspunkt i antall lånesøknader som kom inn i 2020, kan vi se frem til en besparelse på minst 2300 dugnadstimer per år, nettopp i denne første fasen av digitaliseringsreisen vår med Nobly og OnBase. Men én ting er å ha spart timer, en annen ting er at vi har oppnådd enhetlighet og høyere kvalitet i dette arbeidet, nettopp fordi det er digitalisert.

Vi har blitt mer effektive og kan rett og slett behandle flere saker pr ansatt, og kan derfor vokse virksomheten ytterligere med samme antall ansatte som vi har i dag”.

”Sikring mot hvitvasking og terrorfinansiering tar typisk mye ressurser fra våre kunder, og spesielt i finansieringsbransjen er krav og lovverk i stadig utvikling. Våre kunder blir stadig utfordret til å implementere ny lovgivning raskt. OnBase har vært brukt i mange år i bank- og forsikringsverdenen, designet for å administrere store mengder informasjon, optimalisere prosesser og håndtere saker under svært strenge datasikkerhetskrav. Det er nettopp derfor OnBase er et av de sterkeste ECM-systemene på markedet for bl.a. håndtere hvitvaskingsproblemet”, forklarer forretningsutviklingsdirektør og partner i Nobly, Morten Have.

Nobly er Europas ledende OnBase-konsulentselskap, og spesialiserer seg på forretningskritiske digitaliseringsløsninger for bl.a. bank-, finans- og forsikringsbransjen.

For ytterligere informasjon, kontakt:

AL Finans: Johan Ploug Aagaard, direktør for strategi og forretningsutvikling,
T. 43 24 49 09

Nobly: Morten Have, Forretningsutviklingsdirektør & Partner, T. 27 51 30 00

Newsletter signup