02.04.2021

Industriens Pension inngår samarbeid med Nobly

Industriens Pension og Nobly har inngått en avtale der Nobly skal levere en anti-hvitvaskingsløsning.

Nobly og Industriens Pension kommer til enighet og inngår samarbeid

Løsningen sikrer at Industriens Pension følger gjeldende regler for PEP- og seksjonsscreening av sine kunder, som de er underlagt i hvitvaskingsloven.

Løsningen gir både mulighet for saksbehandlere til å kjøre ad hoc-screeninger og større automatiske batch-screeninger.

Nobly leverer løsningen på Microsoft Azure-plattformen og er ansvarlig for all drift og support.

Newsletter signup