07.09.2018

Alka Forsikring

Alka Forsikrings kundeportal Min Alka tilbyr den enkelte kunde en sikker oversikt over engasjement og sakskorrespondanse. Dokumentportalen er basert på OnBase av Hyland, og løsningen driftes og støttes av Nobly.

Et nytt dokumenthåndteringssystem bringer Alka i forkant når det gjelder kundeopplevelse og datasikkerhet

I mai 2018 trådte den nye personopplysningsforordningen i kraft, med strenge krav til lagring og bruk av sensitive personopplysninger. For Alka Forsikring var det en anledning til å se gjennom alle forretningsprosedyrer og prosesser for blant annet å sikre best mulig kontroll over håndteringen av sensitive personopplysninger. Nobly tilbød Alka en løsning for alle dokumenter; En dokumentportal basert på OnBase av Hyland. My Alka tilbyr i dag den enkelte kunde en sikker oversikt over engasjement og sakskorrespondanse, og Alka er dermed godt rustet for fremtidens digitale hverdag.

Newsletter signup