18.04.2018

Nobly og Cambio Healthcare Systems i strategisk samarbeid

Danske Nobly og internasjonale Cambio Healthcare Systems har inngått et strategisk samarbeid om klinisk logistikk. Det vil håndtere sykehusenes ressurssløsing og sikre en mer effektiv oppgaveløsning til nytte for både helsepersonell og pasienter.

Danske Nobly og internasjonale Cambio Healthcare Systems har inngått et strategisk samarbeid om klinisk logistikk. Det vil håndtere sykehusenes ressurssløsing og sikre en mer effektiv oppgaveløsning til nytte for både helsepersonell og pasienter.

Hverdagen på mange danske sykehusavdelinger er i 2018 fremdeles fylt av foreldede papirlister og ressurstunge arbeidsprosesser som legger unødig beslag på personellets tid. Arbeidslister, spørsmål, anmodninger og opplysninger på papir utveksles sammen med muntlige beskjeder i en jevn strøm blant helsepersonell i løpet av dagen. Det skaper masse forstyrrelser og løping, med risiko for at viktig informasjon ikke blir lagt inn i pasientens elektroniske journal (EPJ), eller simpelthen blir glemt eller går tapt underveis.

Strategisk samarbeid om klinisk logistikk og EPJ
To markante virksomheter innenfor helse-IT, danske Nobly og internasjonale Cambio Healthcare Systems, inngår nå et strategisk samarbeid om å videreutvikle IT-verktøy til klinisk logistikk som kan håndtere ressurssløsingen og sikre en mer effektiv oppgaveløsning til nytte for både helsepersonell og pasienter. For eksempel kan en pleieoppgave bli sendt til den sykepleieren som er nærmest pasientens rom, og som har tid til å ta oppgaven.

Nobly har siden 2012 hatt sin løsning for ressurs- og oppgavestyring innenfor klinisk logistikk, RoOS by Nobly, i drift på sykehusavdelinger på Odense Universitetshospital. Cambio Healthcare Systems utvikler og leverer sin elektroniske pasientjournal COSMIC til kunder i en rekke nordeuropeiske land, deriblant Region Syddanmark, Færøyene, Grønland og det danske Forsvarets Sundhedstjeneste.

Verdenspremiere: Elektronisk pasientjournal utvides med klinisk logistikk
Med dette samarbeidet er Nobly og Cambio Healthcare Systems blant de første i verden som planlegger å integrere Noblys løsning for klinisk logistikk dypt inn i Cambios pasientjournal COSMIC.

Det betyr at klinisk personell ikke lenger trenger å logge seg inn i og bytte mellom flere ulike systemer, men at de relevante opplysningene om pasienten automatisk utveksles mellom systemene. Alle nødvendige opplysninger om pasienten er dermed oppdatert og umiddelbart tilgjengelig for f. eks. legen eller sykepleieren når og hvor de trenger dem.

Strategisk samarbeid om best practice-løsninger
«Vi gleder oss over og ser et stort potensial i samarbeidet med Nordens største leverandør av elektroniske pasientjournaler. Cambio Healthcare Systems er en ekstrem sterk partner som kan navigere mellom forskjellige problemfelt i det moderne helsevesenet og ulike helseinstitusjoner og forstår klinikkenes utfordringer ned til minste detalj», sier Morten Have, forretningsutviklingsdirektør i Nobly. «Sammen kan vi skape en sterk kobling mellom klinisk logistikk og COSMIC-pasientjournalen og dermed tilby klinikkene en ekstremt effektiv og målrettet plattform for det daglige arbeidet deres.»

«Hos Cambio Healthcare Systems har vi årelang og inngående erfaring med utvikling og implementering av vår pasientjournal COSMIC og andre løsninger innenfor helse-IT. Det er en strategisk prioritering fra vår side å samarbeide med top of class-virksomheter innenfor vårt domene. Med samarbeidet med Nobly om klinisk logistikk kommer vi til å utvikle best practice-løsninger som gjør COSMIC til et enda sterkere arbeidsverktøy for det helsefaglige personalet i det daglige arbeidet i klinikken», uttaler Steffen Lerche, CEO i Cambio Healthcare Systems Danmark.

Om Nobly og RoOS by Nobly klinisk logistikk
Nobly har i flere år hatt sin løsning til klinisk logistikk, RoOS by Nobly, i drift på sykehusavdelinger på Odense Universitetshospital. RoOS er et ressurs- og oppgavestyringssystem som digitaliserer den muntlige og skriftlige overleveringen av oppgaver på sykehusavdelingene ved hjelp av PC og mobile enheter og styrer oppgaven dit det er ledig kapasitet. Oversikt over aktuelle oppgaver, effektiv kommunikasjon og færre forstyrrelser i en travel hverdag er blant de mest åpenlyse fordelene.

Om Cambio Healthcare Systems og COSMIC pasientjournal
Cambio Healthcare Systems er allerede en stor aktør på det nordeuropeiske markedet for helse-IT. I tillegg til Danmark, Grønland, Færøyene og Forsvarets Sundhedstjeneste leverer Cambio Healthcare Systems pasientjournaler og andre helse-IT-systemer som f.eks. klinisk beslutningsstøtte til Sverige, Skottland, Irland og UK.

KONTAKTPERSONER
Morten Have, Forretningsudviklingsdirektør Nobly
Mobil +45 27 51 30 00
E-post mh@nobly.dk

Steffen Lerche, CEO Cambio Healthcare Systems Danmark
Mobil +45 41 90 80 00
E-post steffen.lerche@cambio.dk

Newsletter signup